Building a retrospective high-grade serous ovarian cancer cohort by combining biobanked tissue samples and longitudinal clinical information

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202004081811
Julkaisun nimi: Building a retrospective high-grade serous ovarian cancer cohort by combining biobanked tissue samples and longitudinal clinical information
Tekijä: Mende, Anna-Maria
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten
Julkaisija: Helsingin yliopisto
Päiväys: 2020
Kieli: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202004081811
http://hdl.handle.net/10138/314066
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Koulutusohjelma: Lääketieteen koulutusohjelma
Degree Programme in Medicine
Utbildningsprogrammet i medicin
Opintosuunta: Suomenkielinen opintolinja
Study orientation in Finnish
Finskspråkig studieinriktning
Tiivistelmä: Ovarian cancer is the fifth most common cause of cancer death among women in Europe; high-grade serous ovarian carcinoma (HGSC) is the most common subtype of ovarian cancer. This report describes the construction and preliminary analysis of a retrospective cohort of HGSC patients. Tissue samples were obtained from Helsinki Biobank, and clinical data was retrieved from several electronic data bases as well as from the paper archives of the HUS Women’s hospital. Over 900 patients were identified for potential inclusion in the cohort. The process of confirming diagnoses is still ongoing. Challenges with the collection and categorization of clinical data are reported and possible solutions discussed. As the confirmation of which patients will be included in the final cohort is not yet complete, analyses in this report are limited to some preliminary descriptions. These initial findings seem to be in concordance with other reports: patients with stage I or II disease and/or complete surgical cytoreduction (R0) have a better 5-year overall survival than those with stage III or IV disease and/or suboptimal surgical outcome. Once the cohort is ready, it will be a unique tool for studying the biology of high-grade ovarian carcinoma.Munasarjasyöpä on naisten viidenneksi yleisin syöpäkuoleman syy Euroopassa. Korkea-asteinen seroosi munasarjasyöpä (High-grade serous ovarian carcinoma, HGSC) on munasarjasyövän yleisin alatyyppi. Viime vuosikymmenenä korkea-asteisen seroosin munasarjasyövän biologian ymmärrys on lisääntynyt merkittävästi. Tämä ei ole vielä muuttanut potilaiden ennustetta, joskin viimeisimmät PARP-estäjiä koskevat tutkimukset ovat lupaavia. HGSC:tä on sairautena mielenkiintoinen tutkimuskohde, koska taudin kulku voi eri potilailla olla hyvin erilainen. Esimerkiksi siinä, miten tauti reagoi sytostaattihoitoon tai miten nopeasti tauti uusiutuu, esiintyy suurta potilaskohtaista vaihtelua. Tämä tutkielma käsittelee retrospektiivisen HGSC- potilaiden kohortin rakentamista ja alustavaa analyysia. Kudosnäytteet saatiin Helsingin biopankista ja kliiniset tiedot poimittiin eri sähköisistä tietokannoista sekä HUS:in Naistenklinikan paperiarkistosta. Potilaita, jotka potentiaalisesti kuuluvat kohorttiin, identifioitiin yli 900. Diagnoosien varmistamisprosessi on vielä kesken. Työssä kuvataan kliinisten tietojen keräämiseen ja luokitukseen liittyviä haasteita ja pohditaan mahdollisia ratkaisuja. Koska potilaiden lopullinen inkluusio kohorttiin on vielä kesken, analyysit ovat vasta alustavia ja kuvailevia. Alustavat löydökset vaikuttavat olevan samansuuntaisia kirjallisuudessa kuvattujen kanssa: potilailla, joiden taudin stage on I tai II ja/tai joille leikkauksen jälkeen ei jää jäännöskasvainta (R0), on parempi 5 vuoden eloonjäämisennuste kuin potilailla, joiden taudin stage on III tai IV ja/tai joiden leikkaustulos on suboptimaalinen. Kun kohortti on valmis, se tulee olemaan ainutlaatuinen työkalu high-grade-seroosin munasarjasyövän biologian tutkimiseen.
Avainsanat: ovarian cancer
high grade serous ovarian carcinoma
cohort building
biobank study
retrospective


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
Mende_Anna-Maria_tutkielma_Jan_2020.pdf 958.7KB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot