Merkityksen anto -prosessi ja psyykkisestä traumasta toipuminen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202004081804
Title: Merkityksen anto -prosessi ja psyykkisestä traumasta toipuminen
Author: Parviainen, Anni
Other contributor: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202004081804
http://hdl.handle.net/10138/314081
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tausta: Suuri osa ihmisistä kokee psyykkisesti traumaattisen tapahtuman jo ennen aikuisikää. Nuorena koettu trauma ja nuoruusiän psyykkinen kehitys vaikuttavat toisiinsa, minkä vuoksi traumaattisten tapahtumien seurauksia on tärkeää tutkia erikseen tässä ikäryhmässä. Traumatapahtumalle annetun merkityksen on todettu vaikuttavan traumasta toipumiseen ja toisaalta traumaperäiseen kasvuun. Tässä tutkimuksessa selvitettiin merkityksen anto -prosessin vaikutusta psyykkisestä traumasta toipumiseen. Menetelmä: Tutkittavat olivat kahden vuoden seurantatutkimukseen osallistuneita kouluampumistapahtumille 2007 tai 2008 altistuneita alle 30-vuotiaita oppilaita ja opiskelijoita sekä verrokkeja (N=865). Ensimmäisessä kyselyssä tutkittavat vastasivat avoimeen kysymykseen tapahtumalle antamastaan selityksestä. Selitykset luokiteltiin aineistolähtöisesti. Traumaperäisiä stressioireita mitattiin Impact of Event Scale (IES) ja traumaperäistä kasvua Post Traumatic Growth Inventory (PTGI) -kyselyillä. Tulokset: Tutkimushenkilöiden traumatapahtumalle antamat selitykset jakautuivat seitsemään ryhmään, joista suurin muodostui tekijään liittyvistä selityksistä. Kymmenesosa vastaajista ei pystynyt selittämään tapahtumaa itselleen lainkaan. Heillä oli kaikkina seuranta-ajankohtina merkittävästi enemmän traumaperäisiä stressioireita tapahtuman itselleen selittämään pystyneisiin verrattuna. Kykenemättömyys selittää tapahtumaa lainkaan oli traumaperäisen oireilun merkittävä riskitekijä myös useita muita traumasta toipumiseen vaikuttavia tekijöitä huomioivassa monimuuttujamallissa. Muuten erilaisten selitysryhmien välillä ei ollut eroja psyykkisestä traumasta toipumisessa. Traumatapahtumalle annettu selitys ei juuri vaikuttanut kokemuksiin traumaperäisestä kasvusta. Pohdinta: Jonkin selityksen antaminen psyykkisesti traumaattiselle tapahtumalle on yhteydessä parempaan traumasta toipumiseen verrattuna niihin, jotka eivät pysty lainkaan selittämään tapahtumaa itselleen. Kykenemättömyys selittää tapahtumaa voi kertoa vaikeuksista trauman psyykkisessä käsittelyssä. Merkityksen anto -prosessin käynnistymisen epäonnistuminen altistaa pitkittyneelle traumaperäiselle oireilulle.
Subject: Adolescents
Young Adults
PTSD
Posttraumatic Growth
Human Information Processing
Follow-Up Study


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Parviainen_Anni_Pro_gradu_2020.pdf 279.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record