Strategier för en normkritisk musikundervisning : en litteraturstudie utifrån ett queerperspektiv

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020042322185
Title: Strategier för en normkritisk musikundervisning : en litteraturstudie utifrån ett queerperspektiv
Author: Sandvik, Lina
Date: 2020
Thesis level:
URI: http://hdl.handle.net/10138/314250
URN:NBN:fi-fe2020042322185
Abstract: Den här avhandlingen undersöker hur normkritisk pedagogik kan utövas i musikklass-rummet för att göra studiemiljön trygg för HBTQ-elever. Jag fördjupar mig i diskurser kring kön och sexualitet, definierar vad normkritisk pedagogik är och placerar den i en historisk kontext. Metoden för min avhandling är en systematisk litteraturstudie, och jag har svarat på forskningsfrågan genom att undersöka och analysera verk och under-visningsmaterial om normkritik och musikundervisning. Forskningsfrågan lyder: 1) Vilka strategier och tillvägagångssätt kan musiklärare använda sig av för att skapa en normkritisk musikundervisning som stöder queerelever och synliggör begränsande normer? Trots att människorättsfrågor uppmärksammas allt mer inom skolvärlden, ger skadliga normer fortfarande upphov till trakasserier och systematisk mobbning av HBTQ-elever. Jag har hittat starka belägg för att queerelevers mående gynnas av att lärare som stöttar och utbildar sig i HBTQ-frågor. Musiklärare har goda möjligheter att skapa en trygg plats för HBTQ-elever i sitt klassrum, eftersom gemenskap och samar-bete är centrala delar av musikundervisningen. Strategier som läraren kan implementera för att uppnå en normkritisk undervisning är att ta i bruk en HBTQ-vänlig terminologi, inkludera HBTQ-frågor i sin kursplan och ta ett tydligt ställningstagande mot all typ av diskriminering och på så sätt fungera som en förebild. Läraren kan öppna upp diskussioner kring heteronormativitet med sina elever och aktivera skolan att delta i förändringsarbetet. En viktig förutsättning för den normkritiska musikundervisningen är att läraren analyserar sina egna attityder och privilegier.
Subject: musiikkikasvatus
pedagogiikka
Subject: musiikkikasvatus
pedagogiikka


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Kandidatavhandling2020FÄRDIG.pdf 387.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record