Laulajan teoriataidot - Pedagogiset työkalut laulutunnilla

Show simple item record

dc.contributor.author Hölttä, Marika
dc.date.accessioned 2020-04-24T06:00:16Z
dc.date.available 2020-04-24T06:00:16Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/314264
dc.identifier.uri URN:NBN:fi-fe2020042422327
dc.description.abstract Tämän opettajan pedagogisten opintojen seminaarityön tehtävänä oli tutkia laulajien musiikinteoriataitoja sekä niihin liittyviä asenteita. Kehittämistavoitteena oli tuottaa tietoa käytännön harjoituksista ja tehtävistä laulunopettajille. Työssä tukeuduttiin aiheen ympäriltä aiemmin kirjoitettuun materiaaliin, opetussuunnitelmiin sekä omiin kokemuksiini. Lisätietoa hankittiin haastattelemalla kolmea laulamisen ja musiikin-teorian ammattilaista. Laulunopettajien työkalupakkia koostettiin haastateltavien vastauksien pohjalta, omien kokemusteni pohjalta sekä laulajille suunnatun teo-riakirjallisuuden pohjalta. Tutkimuksessa kävi ilmi, että laulajien teoriataidoissa on usein muihin instrumentin soittajiin verrattuna puutteita, vaikka laulajat tarvitsevat esimerkiksi säveltapailutai-toja enemmän kuin soittajat. Syitä näihin puutteisiin on useita. Laulajien keskuudessa vallitsee asenne – joka tosin on parantunut menneisiin vuosiin verrattuna, että laulajien ei tarvitsisi osata musiikinteoriaa yhtä paljon kuin soittajien. Tästä on seu-rannut motivaatio-ongelmia teoriataitojen kehittämisessä, mikä on johtanut puutteel-lisiin taitoihin, jotka näkyvät muun muassa musiikillisista asioista suoriutumisessa sekä analyyttisyyden puutteessa. Laulunopettajat eivät myöskään vaadi tarpeeksi opiskelijoiltaan, eikä heillä ole välttämättä tarpeeksi tietotaitoa opettaa laulunopiske-lijoilleen laulettavien kappaleiden tarkempaa teoreettista analysointia. Johtopäätök-senä todetaan, että asenteiden on muututtava entisestään ja laulunopettajien on an-nettava opiskelijoille kokonaisvaltainen kuva siitä, mitä eri osa-alueita tänä päivänä laulajana oleminen vaatii. fi
dc.format.extent 37 fi
dc.language.iso fin fi
dc.title Laulajan teoriataidot - Pedagogiset työkalut laulutunnilla fi
dc.subject.ysa laulaminen fi
dc.subject.ysa musiikinteoria fi
dc.subject.ysa integrointi fi
dc.subject.ysa asenteet fi
dc.subject.ysa muusikkous fi
dc.type.ontasot seminaarityö fi
dc.contributor.organization Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Klassisen musiikin osasto, Laulu fi
dc.format.content fulltext fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Seminaarityö_Ma ... eoriataidot 2020_FINAL.pdf 806.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record