Internet of Things : teknologia kalustonhallinnan apuna

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202004211906
Julkaisun nimi: Internet of Things : teknologia kalustonhallinnan apuna
Tekijä: Tverin, Teemu
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Tietojenkäsittelytieteen osasto
Julkaisija: Helsingin yliopisto
Päiväys: 2020
Kieli: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202004211906
http://hdl.handle.net/10138/314274
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: Tietojenkäsittelytiede
Tiivistelmä: Internetiin kytkeytyneiden laitteiden muodostama esineiden internet on avannut mahdollisuuksia uudentyyppisille ohjelmistopalveluille myös rakennusteollisuuden eri toimialoilla. Tutkielmassa selvitetään kirjallisuuskatsauksena esineiden internetin perusteita, sovelluskohteita ja esineiden internetin sovellusten ominaisuuksia sekä vaatimuksia. Lisäksi tutkitaan esineiden internetin sovellusten arkkitehtuureja, arkkitehtuurien suunnittelua ja arviointia sekä esineiden internetin tarjoamien mahdollisuuksien sopivuutta rakennuskoneiden vuokraamisliiketoiminnan avuksi. Tutkielman empiirisessä osassa tutkitaan tapaustutkimuksena, millainen konevuokrauksen liiketoiminnalle suunniteltavan järjestelmän arkkitehtuuri on sekä millaista menetelmää noudattaen järjestelmän arkkitehtuuria voidaan suunnitella ja arvioida kohdeorganisaatiossa. Tapaustutkimuksen tukena käytetään kirjallisuuskatsauksessa esiteltyjä malleja sekä menetelmiä.


Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä

Tähän julkaisuun ei ole liitetty tiedostoja

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot