Internet of Things : teknologia kalustonhallinnan apuna

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202004211906
Titel: Internet of Things : teknologia kalustonhallinnan apuna
Författare: Tverin, Teemu
Medarbetare: Helsingfors universitet, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten
Utgivare: Helsingin yliopisto
Datum: 2020
Språk: fin
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202004211906
http://hdl.handle.net/10138/314274
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Ämne: Tietojenkäsittelytiede
Abstrakt: Internetiin kytkeytyneiden laitteiden muodostama esineiden internet on avannut mahdollisuuksia uudentyyppisille ohjelmistopalveluille myös rakennusteollisuuden eri toimialoilla. Tutkielmassa selvitetään kirjallisuuskatsauksena esineiden internetin perusteita, sovelluskohteita ja esineiden internetin sovellusten ominaisuuksia sekä vaatimuksia. Lisäksi tutkitaan esineiden internetin sovellusten arkkitehtuureja, arkkitehtuurien suunnittelua ja arviointia sekä esineiden internetin tarjoamien mahdollisuuksien sopivuutta rakennuskoneiden vuokraamisliiketoiminnan avuksi. Tutkielman empiirisessä osassa tutkitaan tapaustutkimuksena, millainen konevuokrauksen liiketoiminnalle suunniteltavan järjestelmän arkkitehtuuri on sekä millaista menetelmää noudattaen järjestelmän arkkitehtuuria voidaan suunnitella ja arvioida kohdeorganisaatiossa. Tapaustutkimuksen tukena käytetään kirjallisuuskatsauksessa esiteltyjä malleja sekä menetelmiä.


Filer under denna titel

Filer Storlek Format Granska

There are no files associated with this item.

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post