Tiedon ja rajapintojen avaaminen viranomaisorganisaation näkökulmasta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202004211908
Title: Tiedon ja rajapintojen avaaminen viranomaisorganisaation näkökulmasta
Author: Leino, Jennika
Other contributor: Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Science
Helsingfors universitet, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202004211908
http://hdl.handle.net/10138/314275
Thesis level: master's thesis
Discipline: Tietojenkäsittelytiede
Abstract: Tiedolla on tärkeä merkitys nykyisessä tietointensiivisessä maailmassamme. Tieto on raaka-ainetta, jonka pohjalta rakennetaan uusia palveluja ja tuotteita. Julkisen hallinnon organisaatioilla on suuret määrät tietoa, jota voidaan hyödyntää monin tavoin, niin yhteiskunnallisesti kuin kaupallisesti. Viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana on hallinnollisen tiedon avaamista pyritty edistämään ympäri maailman erilaisilla säädöksillä ja avoimen hallinnon ja tiedon ohjelmilla. Myös Suomessa hallinnollisen tiedon avaaminen on kuulunut mukaan hallitusohjelmiin ja kärkihankkeisiin. Tiedon avaamisen edistäminen on tuottanut tulosta, ja Suomi on ollut kärkimaiden joukossa tiedon avaamisessa. Tässä tutkielmassa tarkasteltiin tiedon avaamista viranomaisorganisaation näkökulmasta. Tutkielma jakautuu kahteen osaan. Kirjallisuuskatsauksessa selvitettiin miksi hallinnolliset organisaatiot avaavat tietoa, millaista arvoa tiedon avaamisella voidaan saavuttaa ja kuinka tiedon käyttöä voidaan edistää. Lisäksi käytiin läpi avoimeen tietoon ja rajapintoihin liittyviä määritelmiä. Tutkielman toisena osana oli Tilastokeskuksen rajapintojen käyttäjille tehty haastattelututkimus, jonka tarkoituksena oli selvittää, millaisia kokemuksia käyttäjillä oli Tilastokeskuksen rajapinnoista, kuinka he käyttivät tietoa ja millaisia kehitysehdotuksia heillä oli. Haastattelututkimuksen perusteella käyttäjät kokivat Tilastokeskuksen kaltaisten viranomaisten jakaman avoimen tiedon tärkeänä taustatietona omassa työssään ja he luottivat saamaansa tietoon. Käyttäjät toivoivat tiedon olevan ensisijaisesti saatavilla koneluettavien rajapintojen kautta, sillä usein tietoa oli tarve käyttää automaattisissa prosesseissa. Parannettavaa oli esimerkiksi tiedon ajantasaisuudessa, löydettävyydessä sekä ymmärrettävyydessä. Avoimen tiedon käytön edistäminen on suurelta osin sen avaajan käsissä. Jotta tiedon ja rajapintojen avaaminen olisi tehokasta ja siitä saataisiin toivottuja hyötyjä, tietoja avaavan organisaation kannattaa toteuttaa avaaminen hallitusti ja järjestelmällisesti. Tietoa avaavan organisaation työtä selkeyttää esimerkiksi hallitun strategian suunnittelu tiedon avaamiseksi ja mahdollisesti nimetty henkilö tai työryhmä pitämään huolta avatusta tiedosta ja rajapinnoista.
Subject: Avoin tieto
avoin data
hallinnollinen avoin tieto
avoin rajapinta


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
gradu_JLeino.pdf 1.581Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record