Käyttöliittymän suunnittelumenetelmät osana vaatimusmäärittelyä

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202004211909
Julkaisun nimi: Käyttöliittymän suunnittelumenetelmät osana vaatimusmäärittelyä
Tekijä: Kienanen, Anssi
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Julkaisija: Helsingin yliopisto
Päiväys: 2020
Kieli: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202004211909
http://hdl.handle.net/10138/314277
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: Tietojenkäsittelytiede
Tiivistelmä: Käyttöliittymässä ilmenevät ongelmat johtuvat usein vaatimusmäärittelyvaiheen toimista. Ongelmia ilmenee, kun vaatimuksissa ei ole otettu huomioon kaikkia keskeisiä käyttäjien tehtäviä ja niihin liittyviä tavoitteita tai toteutus ei vastaa vaatimuksia. Kun puutteet ja virheet havaitaan varhaisessa vaiheessa, niiden korjaamisesta aiheutuu mahdollisimman vähän ylimääräistä työtä. Vaatimukset ovat usein esitetty abstraktissa muodossa, jolloin niiden merkitystä käytön kannalta on vaikea ymmärtää. Käyttöliittymäkuvien ja -mallien avulla on helpompi selvittää vaatimusten merkitystä käyttäjien ja toteutusratkaisujen kannalta. Varhaisessa vaiheessa aloitettu käyttöliittymäsuunnittelu edesauttaa vaaatimusmäärittelyn virheiden havaitsemista ja mahdollistaa niiden nopean ja edullisen korjaamisen. Suunniteltaessa mahdollisimman tehokkaasti käyttäjien tehtäviä tukevia ohjelmia, tulee ensin selvittää tyypilliset käyttötapaukset ja niihin liittyvät tavoitteet. Tavoitteellisiin käyttötapauksiin perustuvalla suunnittelulla on mahdollista muodostaa objektiivisesti ohjelman toiminnallisuus ja tietosisältö, koska suunnittelu perustuu todellisiin käyttäjien tilanteisiin. Samalla saavutetaan vaikutettavuudeltaan ja tehokkuudeltaan hyvä käyttöliittymä. Käytettäessä konkreettisia käyttötilanteita suunnittelun ja vaatimusten muodostamisessa, on tärkeää, että käyttötilanteet on selvitetty mahdollisimman kattavasti. Jos keskeisiä käyttötilanteita on jäänyt selvittämättä, käyttöliittymä ei välttämättä tue niiden suoritusta.
Avainsanat: Vaatimusmäärittely
käyttäjäkeskeinen vaatimusmäärittely
käyttöliittymäsuunnittelu
laatu


Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä

Tähän julkaisuun ei ole liitetty tiedostoja

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot