Characterization and Search for Identity in Thomas Pynchon's Against the Day

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202004211884
Title: Characterization and Search for Identity in Thomas Pynchon's Against the Day
Author: De Paola, Pauliina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages 2010-2017
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202004211884
http://hdl.handle.net/10138/314291
Thesis level: master's thesis
Discipline: englantilainen filologia
English Philology
Engelsk filologi
Abstract: Käytän pro gradu -työssäni semiologista temaattista analyysiä yhdessä close reading -tekniikan kanssa. Tutkimus keskittyy pääasiassa henkilöhahmoihin Thomas Pynchonin romaanissa Against the Day. Lähestyn romaanihenkilöitä kumulatiivisinä merkkeinä semiologisessä analyysissä. Tutkimusnäkökulmana on identiteetin etsintä romaanissa Against the Day. Yhden henkilöhahmon, Cyprian Latewoodin, kohdalla sovellan Francois Lyotardin totalisoivan järjen kritiikkiä, joka valorisoi erilaisuutta. Muiden kohdalla käsittelen henkilöhahmoja semiologisina kumulatiivisina merkkeinä, jotka muodostavat temaattisia kokonaisuuksia. Näihin kokonaisuuksiiin linkkiytyvät myös romaanissa esiintyvät ryhmät. Sen sijaan ne identiteetin traditionaaliset palaset, kuten kansallinen ja seksuaalinen identiteetti, joista sen on uskottu koostuvan, osoitetaan yksi kerrallaan vääriksi romaanissa. Romaani on postmoderni tyyliltään; se sekoittaa useita genreja, esimerkiksi mystiikkaa, näkyromaania, allegoriaa, seikkailukertomusta ja realistiselle romaanille tyypillisellä tavalla kuvattuja henkilöhahmoja. Juuri henkilöhahmojen luonti nojaa kohti realistista romaania Against the Dayssa. Tämä kontrasti realismin ja fantastisen fabulaation välillä on yksi romaanin tärkeimmistä tehokeinoista. Se luo häilyvän, kangastuksenomaisen vaikutelman (flickering) jossa toden ja fantastisen raja katoaa. Samalla kuitenkin myös realistien kerronnan luoma illuusio todetaan vain illuusioksi. Tutkielma näyttää kuinka kirjailija asettaa vierekkäin useita tyylilajeja luomatta silti näiden välille hierarkiaa. Tämä painottaa ontologista dominanttia, postmodernin kirjallisuuden tärkeintä piirrettä Brian McHalen mukaan. Siksi esitänkin että Against the Day on postmoderni teos, huolimatta useista käytetyistä erilaista tyylilajeista, ilmiö josta McHale käyttää termiä genre-poaching (tyylilajien salametsästys). Tutkielma ottaa myös huomioon romaanin sosiaalisen roolin realistisessa kirjallisessa traditiossa sosiaalisten epäkohtien esilletuojana. Työväen oikeudet, kapitalismin ahneus ja ympäristön tuhoaminen ovat esillä romaanissa. Romaanin henkilöt etsivät identiteettiään tässä kontekstissa. Väitän, että mystisten ja yliluonnollisten aiheiden käyttö on osa itseyden etsimisen teemaa ja sitä käytetään romaanissa korostamaan modernin aikamme arvokatoa verrattuna aikaisempiin, muinaisiin uskomusjärjestelmiin. Niiden romaanin henkilöiden kohdalla, joilla loppu on onnellinen, valaistumisen metaforaa käytetään onnistuneesta identiteetin etsinnästä. Tutkielman loppupäätelmä on, että identiteetti on relationaalinen, se ilmenee suhteessa muihin ihmisiin. Henkilöhahmot löytävät itsensä suhteessa toisiin ihmisiin, ei transkendentaalisen etsinnän kautta.
Subject: 2000-luvun amerikkalainen kirjallisuus
Thomas Pynchon
postmoderni proosa


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Pro gradu PDP.pdf 675.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record