Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntijuuden affektiivinen tyyli palvelutaloudessa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/314488

Citation

Mikkola , A , Ikävalko , E & Brunila , K 2020 , ' Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntijuuden affektiivinen tyyli palvelutaloudessa ' , Työelämän tutkimus , Vuosikerta. 18 , Nro 1 , Sivut 3-13 . https://doi.org/10.37455/tt.90569

Title: Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntijuuden affektiivinen tyyli palvelutaloudessa
Alternative title: The affective style of equality expertise in service economy
Author: Mikkola, Anna; Ikävalko, Elina; Brunila, Kristiina
Contributor organization: Kasvatustieteiden osasto
AGORA kasvatuksen ja koulutuksen sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon tutkimuskeskus
Opettajien akatemia
Kasvatustieteen koulutus
Helsinki Inequality Initiative (INEQ)
Kestävyystieteen instituutti (HELSUS)
Date: 2020
Language: fin
Number of pages: 11
Belongs to series: Työelämän tutkimus
ISSN: 0788-091X
DOI: https://doi.org/10.37455/tt.90569
URI: http://hdl.handle.net/10138/314488
Abstract: Tarkastelemme tässä artikkelissa työelämän tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus asiantuntijuuden affektiivisia vaatimuksia. Tarkastelumme kohteena on kaksivuotinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntijakoulutus. Olemme kiinnostuneita siitä, miten projektimuotoisessa koulutuksessa tullaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntijaksi ja millaista palvelutalouden viitekehyksessä rakentuvaa affektiivista tyyliä se edustaa. Artikkelin kuljeskellen tuotettu aineisto muodostuu asiantuntijakoulutukseen osallistuneiden opiskelijoiden haastatteluista ja oppimispäiväkirjoista sekä havaintomuistiinpanoistamme. Tulokset osoittavat, että negatiivisten affektien välttäminen ja neutraaliuden tavoittelu olivat investointeja ‘oikeanlaisiin’ tasa-arvoasiantuntijuuden tekemisen tapoihin. Nämä investoinnit johtivat affektiiviseen tyyliin, jossa painottuivat sujuva ja konfliktiton vuorovaikutus sekä etukäteen harjoitellut tekniikat ja argumentit. Koulutuksen tuottama asiantuntemus oli näennäisesti neutraalia, mutta osoittautui valkoiseksi, binaarisesti sukupuolittuneeksi tasa-arvofeminismiksi. Markkinatalouden tasa-arvotyössä, jossa asiantuntijoiden tulee tarjota palveluitaan mahdollisimman monille, liian henkilökohtaisena tai radikaalina näyttäytyvä affektiivinen tyyli on riski legitiimiksi asiantuntijaksi tulemiselle.In the article, we examine the affective requirements of work-life equality expertise. We ask how one becomes an equality expert in service economy, and what kind of affective style it reflects. The research context was a separate-funded, two-year equality expert training program. Our research data consist of students’ interviews, diaries and our field notes. The results show that avoidance of negative affects and pursuit of neutrality were investments in ‘correct’ ways of doing equality work. These investments then resulted in an affective style where smooth and conflict-free interaction, and pre-rehearsed techniques and arguments were prioritized. We conclude that the expertise that the training program produced was seemingly neutral, but turned out to be white, binary-gendered equality professionalism. In the context of marketized equality work, where experts should provide their services to as many as possible, overly personal or radical affective style imposes a risk in becoming a legitimate equality expert.
Subject: 516 Kasvatustieteet
Peer reviewed: Yes
Rights: cc_by_nc_nd
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
90569_Artikkelin_teksti_145758_1_10_20200303.pdf 433.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record