A Guide for Gender Equality in Teacher Education Policy and Practices

Visa fullständig postPermalänk

http://hdl.handle.net/10138/314497

Citation

Lamptey , A , Gaidzanwa , R B , Mulugeta , E , Samra , S , Shumba , O , Assie-Lumumba , ND T , Oliphant , J , Sunnari , V , Ssereo , F & Kurki , T 2015 , A Guide for Gender Equality in Teacher Education Policy and Practices . Unesco , Paris . < https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000231646 >

Titel: A Guide for Gender Equality in Teacher Education Policy and Practices
Sekundär titel: Opas sukupuolten väliseen tasa-arvoon opettajankoulutuksen politiikassa ja käytännöissä
Författare: Lamptey, Alice; Gaidzanwa, Rudo Barbra; Mulugeta, Emebet; Samra, Sami; Shumba, Overson; Assie-Lumumba, N'Dri Thérése; Oliphant, John; Sunnari, Vappu; Ssereo, Florence; Kurki, Tuuli
Upphovmannens organisation: AGORA for the study of social justice and equality in education -research centre
Behavioural Sciences
Utgivare: Unesco
Datum: 2015
Språk: eng
Sidantal: 111
ISBN: 978-92-3-100069-0
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/314497
Subject: 516 Educational sciences
Licens: cc_by_nc_nd
Användningsbegränsning: openAccess
Parallelpublicerad version: publishedVersion


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
231646eng.pdf 3.221Mb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post