Designing the corporeal VoicePilates method : Studies of short voice trainings on Estonian, Finnish and US teachers

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6059-1
Title: Designing the corporeal VoicePilates method : Studies of short voice trainings on Estonian, Finnish and US teachers
Author: Vainio, Katri-Liis
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Faculty of Educational Sciences
Doctoral Programme in School, Education, Society and Culture
University of Helsinki, Doctoral porgramme of School, Society, Education and Culture SEDUCE
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020-05-22
Belongs to series: Helsinki Studies in Education - URN:ISSN:2489-2297
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6059-1
http://hdl.handle.net/10138/314662
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: The aim and main research question of this education design-based research was to develop a new method entitled “VoicePilates” to help the voice quality of teachers at work. It consists of four articles with sub-questions: (1) What is Estonian teachers’ basic knowledge of voice hygiene?; (2) What is needed from a short voice education programme?; (3) What results did the 19 Estonian courses have?; (4) How did learning in the Estonian course differ without and knowing the MBTI questionnaire results?; (5) How could the long-term vocal and corporeal development of the student and the trainer in the Finnish course be described?; (6) How do the self-evaluations of US participants correlate with the Finnish SLT expert reports? The data of two-level case study of EDR has been analysed using qualitative, quantitative and mixed method approaches: the exploratory multiple case study, phase I (n=170); the backward design approach, phase II; an exploratory case study, phase III (n=240); a qualitative interpretative inductive case study, phase IV (n=15); interpretative phenomenological analysis, phase V (n=1); a case study, phase VI (n=5). The study introduces a previously unknown field of “holistic voice” training and a new method called VoicePilates, with 6 key elements: (1) Corporeal awareness; (2) Posture alignment; (3) Balanced speech; (4) Context-based simulation; (5) Video training; (6) Reflective feedback. The results of the study show: (I) Estonian teachers’ voices are overloaded, they want to learn how to better use their voices. (II) The course development is shown in 6 stages. (III) 83% of Estonian teachers were satisfied with the course; key themes were used for course development. (IV) In 2013, 3 basic typologies, affecting voice course delivery, were found. (V) The students of Finnish teacher responded positively to using touch and a physical mode of explaining in teaching. Bodily knowledge helps teachers trust body awareness and embodied responses in order to better understand voice production. (VI) IThe higher self-awareness among US teachers of vocal and postural challenges and strengths after the course served as an “empowering” part of the learning; they also improved posture and the volume of the voice after the course, which correlated with SLT´s results. Results highlight the changes among Estonian, Finnish and US teacher participants in regard to attitudes, knowledge and skills about speaking and using the voice through reflective corporeal perceptual-motor learning in the Teacher’s Voice course, showing that the course could be a useful tool for preventing or relieving voice problems among teachers. Study´s clinical significance is that VoicePilates is a relatively new method of practicing voice, researching it further is essential in gaining more insight into its practical application.Tämän kasvatustieteellisen väitöstutkimuksen tavoitteena oli kehittää uusi menetelmä, “VoicePilates”, terveen äänenkäytön parantamiseksi opettajien työssä. Artikkeliväitöskirja koostuu neljästä artikkelista. Kehittämistutkimuksen (design-based research) päätehtävänä on kolmen eri maan opettajille toteutettujen äänenkäyttökoulutusten ja niihin liittyvien arviointien kautta tutkia miten opettajien tervettä äänenkäyttöä voidaan edistää koulutuksessa kehittyvän kehollisen (Corporeal) VoicePilates-menetelmän avulla? Tutkimuskohteena olivat virolaisten, suomalaisten ja yhdysvaltalaisten opettajien lyhytkestoiset äänenkäytön VoicePilates-koulutukset. Kasvatustieteellisen kehittämistutkimuksen tutkimusotteella toteutetun kaksitasoisen monitapaustutkimuksen aineisto kerättiin kysely- ja haastattelumenetelmiä noudattaen. Tutkimusaineisto analysoitiin käyttäen kvalitatiivista, kvantitatiivista ja monimenetelmällistä otetta. Kehittämistutkimuksen tuloksena esitellään aikaisemmin tuntematon holistisen äänenkäytön käsite ja siihen liittyvä uusi VoicePilates- menetelmä, jonka kuusi avainkohtaa ovat: (1) Kehotietoisuus; (2) Ryhdin tasapaino; (3) Balansoitu äänenkäyttö; (4) Kontekstipohjaiset simulaatioharjoitukset; (5) Videoharjoittelu; (6) Reflektiivinen palaute. Tulokset osoittavat, että VoicePilateksen kehittämiselle oli suuri tarve sillä mm. virolaisten opettajien äänet olivat ylikuormittuneita ja opettajilla oli tarve oppia terveen äänenkäytön tapoja. Tutkimusprosessin aikana kehittyi arviointien ja kurssikehittelyn kautta myös VoicePilates -koulutuskonsepti. Vuorovaikutuksen ja ohjauksen yksilöllinen tarve korostui tuloksissa sillä mm. virolaisen kurssin osallistujista löytyi kolme erilaista yksilöllistä ohjausta tarvitsevaa opiskelijatyyppiä. Suomalaisen koulutusjakson aikana saatujen tulosten mukaan ruumiillinen tieto voi kehittää opettaja-osallistujia paremmin luottamaan kehotietoisuuteensa ja kehollisiin kokemuksiin. VoicePilates-äänenkäytön koulutuksen positiivisiksi tuloksiksi USA:ssa nousivat opettajien asennon ja äänen voimakkuuden paraneminen sekä tietoisuus niistä. VoicePilates -koulutusten jälkeinen muutos virolaisten, suomalaisten ja yhdysvaltalaisten opettaja-osallistujien asenteissa äänenkäyttöön, puheäänenkäytön tietoihin ja taitoihin osoitti, että VoicePilates voi olla hyödyllinen väline opettajien äänenkäyttöongelmien ehkäisyssä ja lievittämisessä. Tutkimus avasi opettajien terveen äänenkäytön parantamiseksi uusia, aiemmin melko tuntemattomia, holistisen äänenkäytön harjoittelumuotoja. VoicePilates-menetelmän edelleen kehittely ja vaikuttavuusarviointi vaativat jatkotutkimuksia.
Subject: kasvatustiede
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Designin.pdf 989.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record