Studying Native North American Literature: Nature/Land Relationships and Native (Ojibwe) Ecologue in Louise Erdrich's Birchbark House Series

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6043-0
Title: Studying Native North American Literature: Nature/Land Relationships and Native (Ojibwe) Ecologue in Louise Erdrich's Birchbark House Series
Author: Wikström, Tiina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts
Doctoral Programme in Philosophy, Arts and Society
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020-06-03
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6043-0
http://hdl.handle.net/10138/314664
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: Native cultures in North America have rich oral traditions with many stories that have preserved whole lifestyles with different worldviews, traditions and values. The present-day Native storytellers, such as Ojibwe writer Louise Erdrich, create out of these traditional narratives new kinds of tribal treasures in the form of novels, plays and poetry as well as literature for younger readers. The themes of these narratives include such topics as traditional and modern survival stories, relationship to nature or land, circles and cycles, and the interdependency of humans and other life forms. In this thesis the main research questions consist of nature/land and nature/land relationships in Louise Erdrich’s young adult fiction, The Birchbark House series, and these questions are studied especially from the viewpoint of deep ecology, to the extent this approach fits and can be applied in the case of Native and Ojibwe cultures. In order to promote a more precise and Native culture focused analysis of Native American literature, both adult and young adult or children’s literature included, a creative tool for dialogue, namely that of Native Ecologue and Native (Tribal) Ecologue, as in Native (Ojibwe) Ecologue, is developed during the research process. As a concept, Native (Ojibwe) Ecologue includes in the process of dialogue the different elements of traditional Ojibwe culture and nature/land relationships, and humans, non-humans and other life forms of the past and present are all equally valuable dialogic partners in the storytelling process. When studying more modern Ojibwe or other Native American stories, this tool of analysis can be modified to meet the needs of present-day narratives and the requirements of different (literary) genres. Nature/land and nature/land relationships are studied by taking a closer look at three main points, namely how nature/land functions fictionally as a teacher and a source of healing for an Ojibwe family; how nature/land is a source of survival, challenges and happiness for them, and how the Ojibwe life and landscapes change during the 100-year journey by Omakayas and her family. This US focused thesis also addresses Native North American literary studies, ecocritical approaches and deep ecology in the Native and Ojibwe context as well as Louise Erdrich’s role as an Ojibwe and American writer and The Birchbark House series as Native literature for young adults but also for a more mature audience. The viewpoints of ecocriticism and deep ecology as well as Ojibwe culture are applied when close reading, especially from the cultural point of view, Louise Erdrich’s Birchbark House series with The Birchbark House (1999), The Game of Silence (2005), The Porcupine Year (2008), Chickadee (2012) and Makoons (2016), which tell the story of an Ojibwe girl Omakayas and her family and their journey from Madeline Island to the Great Plains of Dakota through a 100 years of Native American history. These novels, which have received less academic attention than other Erdrich’s writings, are linked with the story of Erdrich’s own ancestors and describe a time when the Ojibwe lifestyle changed radically due to contact with white settlers. Based on this thesis, it can be stated that Erdrich’s Birchbark House series is more than just novels for younger readers – they are educational books for all ages, providing much information about Ojibwe history, society, values, stories, culture and lifestyle and Ojibwe relationship to nature/land. Erdrich’s novels, even if partly fictional, embrace the silent history of her ancestors and give voice to the less heard story of a young Ojibwe female. History becomes also her story. Erdrich shows the changes in Ojibwe lives from a child’s or a young person’s perspective, and she shares her personal knowledge of Ojibwe language, worldviews, spirituality and values with her readership. In addition, her stories honor the Ojibwe elders, such as grandmother Nokomis. As transformation, change and empowerment are essential elements in Ojibwe storytelling tradition, Erdrich also engages in rebuilding and restor(y)ing the narrative landscape of the Ojibwe through her writings and she shows us the importance of all Native voices, young and small included. Her topics can be considered glocal, both global and local, by nature and they address such themes of human and nature/land relationships and shared survival that are relevant both for modern Native readers and non-Native audiences. As a dialogic tool for Native literary analysis, Native (Ojibwe) Ecologue allows readers to become more informed about the different elements of Ojibwe culture present in Louise Erdrich’s Birchbark House series, and this tool can then be applied in different Native cultural contexts and Native literary analysis as Native (Tribal) Ecologue. Keywords: Native American Literature, Ojibwe Literature, Young Adult Fiction, Deep Ecology, Native Ecologue, Native (Tribal) Ecologue, Native (Ojibwe) Ecologue, Louise ErdrichElämme koronaviruksen varjossa aikaa, jolloin olemme globaalisti heränneet kahden asian merkityksellisyyteen arjessamme: me olemme kaikki riippuvaisia toisistamme osana luontoa, ja me rakennamme ja jaamme tarinoillamme yhteistä todellisuutta. Tarinat ja niiden jakaminen ovat aina olleet keino selvitä yhteisöä kohtaavista koettelemuksista, ja myös Pohjois-Amerikan alkuperäiskansojen kulttuureille on ollut ominaista monipuolinen tarinankerrontaperinne eri elämäntapoineen, arvoineen ja maailmankatsomuksineen. Nykyajan tarinankertojat, kuten ojibwa-kirjailija Louise Erdrich, jatkavat ja samalla uudistavat voimaannuttavaa tarinaperinnettä romaanien, näytelmien, runouden ja esimerkiksi lasten- ja nuortenkirjallisuuden muodossa jakaen tarinoita nyt myös sähköisen median välityksellä. Näiden tarinoiden teemoihin kuuluvat perinteiset ja nykyajan selviytymistarinat, tarinat suhteesta luontoon ja maahan sekä tarinasyklit, joiden keskiössä on ihmisen ja eri elämänmuotojen keskinäinen riippuvuus, kunnioitus ja yhteenkuuluvuus. Nämä varsin ikiaikaiset teemat resonoivat myös länsimaisen ihmisen tietoisuudessa etenkin globaalissa ja haastavassa nykytilanteessa, jota kuvaavat niukentuneet luonnonvarat, ilmastonmuutos ja erilaiset pandemiat, kuten korona. Tässä väitöksessä tutkitaan suhdetta luontoon ja maahan Louise Erdrichin The Birchbark House -nimisessä kirjasarjassa. Tätä suhdetta tarkastellaan erityisesti syväekologisesta näkökulmasta, siinä määrin kuin tätä tutkimussuuntausta voidaan soveltaa alkuperäiskansoista ja ojibwa-kulttuurista puhuttaessa. Jotta Pohjois-Amerikan alkuperäiskansojen tarinoita ja kirjallisuutta voitaisiin tarkastella ja analysoida tarkemmalla ja eri alkuperäiskansojen kulttuureja kunnioittavammalla tavalla, osin perinteisestä länsimaisesta tutkimusotteesta poiketen, tutkimuksen aikana kehitettiin käsite Native (Tribal) Ecologue, kuten esimerkiksi Native (Ojibwe) Ecologue. Tämän käsitteen tarkoituksena on toimia dialogin ja analyysin välineenä tarkasteltaessa esimerkiksi ojibwa-tarinoita, joissa ovat läsnä niin ihmiset kuin kaikki muutkin elävät olennot, menneet ja tulevat, ja näillä kaikilla elämänmuodoilla on arvonsa ja paikkansa osana jatkuvasti uudistuvaa ja voimaannuttavaa yhteisöllistä tarinaa. Tutkimuksen pohjalta voidaan todeta, että luonto ja maa ovat Erdrichin kirjasarjassa erottamaton osa ojibwa-perheen 100-vuotista vaellusta, näyttäytyen opettajana, parantajana ja selviytymisen, haasteiden ja onnellisuuden lähteenä. Vaikka Erdrichin teokset ovatkin osin fiktiivisiä, ne tarjoavat kaikenikäisille lukijoille runsaasti tietoa ojibwa-kulttuurista ja sen arvoista. Muutos on aina osa selviytymistarinaa, ja Erdrich antaa tarinoillaan äänen myös historian vaientamille: nuorelle naiselle ja toisaalta isoäidille, Nokomisille, ja samalla hän osoittaa, kuinka ymmärrys sekä suhteesta luontoon ja maahan että kaikkien elävien olentojen yhteenkuuluvuudesta on olennaista myös tässä ajassa, jolloin ihminen joutuu pohtimaan uudelleen paikkaansa osana luontoa ja sen eri elämänmuotoja. On aika siirtyä egokeskeisestä monologista ekokeskeiseen dialogiin eli ekologiin.
Subject: English Philology
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
STUDYING.pdf 1.398Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record