Osteoarthritis, work disability and work retention- role of occupational and lifestyle factors

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-5919-9
Title: Osteoarthritis, work disability and work retention- role of occupational and lifestyle factors
Author: Kontio, Tea
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Doctoral Program in Clinical Research
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020-09-04
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-5919-9
http://hdl.handle.net/10138/314711
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Osteoarthritis (OA) is the most common joint disorder in the world, with a rapidly increasing prevalence. It is among the leading causes of disability and societal burden in the developed countries, affecting approximately 250 million people globally. By 2020, OA is expected to be the fourth leading cause of years lived with disability following diabetes, obesity and mental diseases. As most populations are aging, OA affects the working age populations increasingly. According to epidemiological studies, knee OA has been linked with reduced work participation and work productivity as well as early withdrawal from the labour force. Persons with knee OA have a risk for reduced work participation especially in manual occupations. Less is known of factors affecting work participation among persons with hip OA. This thesis was carried out to explore the pathways leading to premature exit from working life and to estimate the loss of working life years among persons with work disability due to OA (disabling OA). Furthermore, the aims were to identify lifestyle and work related risk factors for meniscal lesions, knee injuries, and disabling OA of the knee and hip. A final aim was to determine high risk occupations for disability retirement due to knee or hip OA. Two population based cohort studies were utilized in this thesis. The Mini-Finland Health Survey was carried out in 1978-1980 with a follow- up until 2010 (Study II), and the Health 2000 Survey in 2000-2001 with a follow-up until 2015 (Study III). Studies I, IV and V were based on national administrative register data complemented with occupation-specific information on physical and psychosocial work load exposures. A significant effect of OA on work participation was found with half of potential working life years lost among persons with disabling OA. Obesity and prior knee injury were independent risk factors of meniscal lesions, a possible precursor of knee OA. Obesity, prior injury and cumulative exposure to physical workload were risk factors of hospitalization due to knee OA, while the majority of hospitalizations due to hip OA could be avoided by reducing body weight. The risk of disability retirement due to knee and hip OA among manual workers is strongly attributed to level of education and heavy physical workload. Disability retirement due to hip OA was similarly associated with heavy physical workload and level of education, particularly among men. Work participation of persons with disabling OA is substantially compromised. Therefore, prevention of OA and related disability in the future is increasingly important. For persons with knee or hip OA, preventive measures include reduction of excess body weight, prevention of injuries and modification of the work environment especially in manual occupations.Nivelrikko eli artroosi on iän myötä yleistyvä krooninen nivelsairaus, jonka esiintyvyys kasvaa nopeasti. Se on yksi yleisimmistä työkyvyttömyyteen johtavista sairauksista aiheuttaen merkittäviä kustannuksia ja elämänlaadun heikentymistä kehittyneissä maissa. Nivelrikon on arvioitu olevan neljänneksi yleisin työkyvyttömyyttä aiheuttava sairaus diabeteksen, ylipainon ja mielenterveysongelmien jälkeen. Työikäisen väestön vanhentuessa nivelrikon vaikutukset työkykyyn korostuvat. Epidemiologisten tutkimusten mukaan polven nivelrikko on yhteydessä sairauspoissaoloihin, työn tuottavuuteen ja ennenaikaiseen vetäytymiseen työelämästä. Polviartroosia sairastavilla työhön osallistuminen on vähentynyt erityisesti kuormittavissa työtehtävissä. Lonkan nivelrikon merkityksestä työhön osallistumiseen tiedetään vähemmän. Tämä väitöskirja käsittelee työhön osallistumista ja ennenaikaista työelämästä poistumista henkilöillä, joilla on todettu kliinisesti merkittävä yhden tai useamman nivelen nivelrikko. Lisäksi arvioitiin menetettyjen työvuosien määrää ja kartoitettiin työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen liittyviä korkean riskin ammatteja. Tavoitteena oli myös tunnistaa nivelkierukkavaurioihin, polven vammoihin sekä polven ja lonkan nivelrikkoon liittyviä elintapatekijöitä ja työn kuormitustekijöitä. Väitöskirjassa hyödynnettiin kahta väestökohorttia, Mini- Suomi-tutkimusta vuosilta 1978-1980, jonka seuranta-aika päättyi vuonna 2010 (osatyö II), sekä Terveys 2000-tutkimusta vuosilta 2000-2001, jonka seuranta-aika päättyi vuonna 2015 (osatyö III). Osatyöt I, IV ja V perustuivat kansalliseen rekisteriaineistoon, jota täydennettiin ammattikohtaisella tiedolla työn fyysisistä ja psykososiaalisista kuormitustekijöistä. Nivelrikolla oli merkittävä vaikutus työhön osallistumiseen; puolet laskennallisesti jäljellä olevista työvuosista menetettiin vaikeaa nivelrikkoa sairastavilla henkilöillä. Ylipaino ja aiempi nivelvamma olivat nivelkierukkavaurioiden -jotka saattavat olla polven nivelrikon esiasteita- itsenäisiä riskitekijöitä. Ylipaino, aiempi polvivamma ja kumulatiivinen altistus raskaalle fyysiselle työlle olivat polven nivelrikosta johtuvan sairaalahoidon riskitekijöitä. Toisaalta suurin osa lonkan nivelrikosta johtuvasta sairaalahoidosta voitaisiin välttää vähentämällä ylipainoa. Lonkan tai polven nivelrikosta johtuva työkyvyttömyyseläkkeelle joutumisen riski on voimakkaasti riippuvainen koulutustasosta ja raskaalle työlle altistumisesta molemmilla sukupuolilla, ja lonkan osalta erityisesti miehillä. Edennyt nivelrikko vaikuttaa merkittävästi työhön osallistumiseen. Nivelrikon ja siihen liittyvän työkyvyttömyyden ehkäisy on siten keskeistä tulevaisuudessa. Polven ja lonkan nivelrikosta kärsivien työvuosia voitaisiin lisätä vähentämällä ylipainoa, ehkäisemällä vammoja ja muokkaamalla erityisesti fyysistä työtä tekevien henkilöiden työympäristöä vähemmän kuormittavaksi.
Subject: ortopedia ja traumatologia
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
OSTEOART.pdf 1.086Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record