Sport related concussion multidomain evaluation methods in professional ice-hockey

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6143-7
Title: Sport related concussion multidomain evaluation methods in professional ice-hockey
Alternative title: Urheilussa tapahtuvien aivotärähdysten monialaiset arviointimenetelmät ammattilaisjääkiekossa
Author: Vartiainen, Matti
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Medicine, Department of Psychology and Logopedics
Doctoral Programme in Psychology, Learning and Communication
Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta
Psykologian, oppimisen ja kommunikaation tohtoriohjelma
Helsingfors universitet, medicinska fakulteten
Doktorandprogrammet i psykologi, lärande och kommunikation
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020-05-29
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6143-7
http://hdl.handle.net/10138/314712
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Sport related concussion (SRC) affects human performance in many ways and there is a need to improve the clinical identification and management processes. This thesis studied the multimodal performance-based measurements in SRC of (v.2009-2010, n=113; 2012-2014, n=185) Finnish professional male ice hockey players aged 16 to 40 years. The first aim was to analyse the correlation and associations of cognitive performance (ImPACT® test), King-Devick reading speed- (K-D) and Balance tests performance to age, education, and prior self-reported concussions in a pre-season baseline sample. Second aim was to compare the baseline cognitive (ImPACT®) performance of Finnish professional male ice hockey players to other published language groups to examine the impact of cultural differences. The usability of a novel Motor and Cognitive test battery (MotCoTe) and the changes in multilimb reaction times and balance control after a sports-related concussion were evaluated. ImPACT®, but not K-D or Balance tests, were found to be associated with age. There were no association in education or previous concussions in the ImPACT®, K-D and Balance tests. The performance in ImPACT® was found to differ in the Finnish sample compared to those previously published from elite English and Czech speaking hockey players. Normative values for Finnish professional ice hockey players in ImPACT®, K-D test and balance are presented. Additionally, a novel Multilimb reaction time test battery was evaluated in total of 113 players before season and nine athletes showed decreased reaction time and balance following a concussion. Tests with higher cognitive processing requirements and double limb action were more sensitive than the simple reaction time tests. Also, compared to the baseline measurements poorer performance after concussion was observed, especially when Romberg Quotients were analysed. Correlations between K-D results and ImPACT® were significant at baseline, but correlations between K-D-time and Balance were not found. In conclusion, the results emphasize the importance of separate norms for athletes from diverse cultural and language backgrounds. Also, age should be considered in preparing the norms. A similar approach is encouraged for other countries as well. Normative data can be used to interpret ImPACT®, K-D and balance test performance following an SRC when baseline data is not available. Improving the multifaceted evaluation methodology can enhance also sport concussion follow-up and rehabilitation processes. The results of this study will help the medical health professionals make better informed decisions in managing SRC.Urheilussa tapahtuvat aivotärähdykset vaikuttavat ihmisen suorituskykyyn monin eri tavoin, ja siksi kliinisiä tunnistus- sekä seurantaprosesseja on kehitettävä koko ajan. Tässä väitöskirjatutkimuksessa selvitettiin urheilussa tapahtuvien aivotärähdysten arvioinnissa käytettäviä monialaisia tutkimusmenetelmiä (v.2009-2010, n=113; 2012-2014, n=185) 16–40-vuotiaalla suomalaisella ammattijääkiekkoilijalla. Väitöskirjassa esitetään suomalaisten ammattilaisjääkiekkoilijoiden viitearvot kognitiiviseen suoriutumiseen (ImPACT®-testi), King-Devick lukunopeus- (K-D) sekä voimalevyillä suoritettuihin tasapainotesteihin. Testisuoriutumisissa ei havaittu yhteyttä koulutusvuosiin tai aiempiin aivotärähdyksiin. Ainoastaan ImPACT®-testisuoriutumisessa havaittiin yhteys ikään. Suomalaisten ammattilaisjääkiekkoilijoiden lähtötasoa kognitiivisessa (ImPACT®) suoriutumisessa verrattiin muiden julkaistujen kieliryhmien lähtötasoihin. Suoriutuminen erosi aiemmin julkaistuista tsekin- sekä englanninkielisten jääkiekkoilijoiden suoriutumisesta. Lisäksi väitöskirjatutkimuksessa tutkittiin uudenlaisen motoris- kognitiivisen testistön (MotCoTe) käytettävyyttä sekä aivotärähdyksen jälkeisiä muutoksia kognitiivisesti vaikeutuvassa neljän raajan reaktioaikatestistössä ja tasapainon hallinnassa. Yhdeksän urheilijaa arvioitiin aivotärähdyksen jälkeen, jolloin havaittiin heikompaa suoriutumista verrattuna lähtötilanteeseen reaktioaikatestien sekä tasapainon osalta. Kognitiivisesti vaikeammat reaktioaikatestit sekä kahden raajan reaktioaikatestit olivat herkempiä kuin yksinkertaiset reaktioajat. Lisäksi tasapainosuoriutumisessa havaittiin enemmän huojuntaa, etenkin Rombergin testin suhteellisella arvolla (RQ) mitattuna. Yhteenvetona tuloksista voidaan todeta, että erillisiä viitearvoja tarvitaan urheilijoille, joilla on erilainen kulttuuri- ja kielitausta. Myös ikä tulisi huomioida viitearvoja laadittaessa. Samanlaiseen normaaliarvojen laatimiseen kannustetaan myös muissa kieli- ja kulttuurialueilla. Viitearvoja voidaan käyttää tulkittaessa ImPACT®-, K-D- ja tasapainotestin tuloksia aivotärähdyksen jälkeen, etenkin jos lähtötason testitulosta ei ole käytettävissä. Monialaisten arviointimenetelmien kehittäminen tukee myös aivotärähdysten seurannan ja kuntoutuksen prosesseja. Tämän tutkimuksen tulokset toimivat terveydenhuollon ammattilaisten päätöksenteon tukena urheilijoiden aivotärähdyksen jälkeisten tilojen arvioinnissa.
Subject: psykologia
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SPORTREL.pdf 899.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record