Kelan lapsiperhe-etuustilasto 2019

Visa fullständig post

Permalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020050625455 http://hdl.handle.net/10138/314721
Titel: Kelan lapsiperhe-etuustilasto 2019
Sekundär titel: FPA-statistik. Förmåner till barnfamiljer 2019
Författare: Kela
Utgivare: Kela
Utgivarens hemort: Helsinki
Datum: 2020-05-07
Språk: fin
Sidantal: 54
Tillhör serie: Suomen virallinen tilasto
ISSN: 1796-0479 = Suomen virallinen tilasto
1796-1459 = Kelan lapsiperhe-etuustilasto
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020050625455
http://hdl.handle.net/10138/314721
Beskrivning: Kelan lapsiperhe-etuustilasto 2019 sisältää keskeiset tiedot Kelan maksamista vanhempainpäivärahoista, äitiysavustuksista, lapsilisistä, lastenhoidon tuista ja elatustuista.
Subject: perhe-etuudet
tilastot
vanhempainraha
äitiysraha
isyysraha
lastenhoidon tuet
äitiysavustukset
lapsilisät
elatustuki
adoptiotuki
familjeförmåner
statistik
föräldrapenning
moderskapspenning
faderskapspenning
barnavårdsstöd
moderskapsunderstöd
barnbidrag
underhållsstöd
adoptionsbidrag
Referentgranskad: Nej


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
Kelan_lapsiperhe-etuustilasto_2019.pdf 1.080Mb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post