Primary care visits in the Finnish occupational health services and their connections to prevention and work-related factors

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-669-883-3
Title: Primary care visits in the Finnish occupational health services and their connections to prevention and work-related factors
Alternative title: Sairaanhoitokäynnit osana Suomen työterveyshuoltojärjestelmää sekä niiden yhteydet sairauksien ennaltaehkäisyyn ja työhön liittyviin tekijöihin
Author: Ikonen, Annukka
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Medicine, Hjelt Institute
Finnish Institute of Occupational Health
Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, Hjelt-instituutti
Helsingfors universitet, medicinska fakulteten, Hjelt-institutet
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2012-04-27
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-669-883-3
http://hdl.handle.net/10138/31475
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: ABSTRACT In Finland, most employers offer primary care for their employees in addition to the preventive occupational health services (OHS). The purpose of this study was to determine the role of OHS in the health care of working persons as well as the relationship between primary care visits to OHS and prevention and work-related factors. The study showed that over 50% of employees used only OHS for primary care and the use of public health care was reduced. Men seemed to favour OHS as a primary health care provider. The proportion of visits to occupational health (OH) physicians was found to have increased compared to other OH professionals. Mental health problems, musculoskeletal disorders, chronic illnesses impairing work ability, and poor work ability were associated with visits to OHS but still about half of the employees with these problems did not use OHS. The role of OH nurses seemed important in detecting insomnia, burnout, and depressive disorders. Work-related symptoms and work ability were found to be frequently examined during OHS primary care visits. Over half of the visits to OH physicians were work-related when the reason for consulting was at least partially due to work or when the need for sickness absence was considered. Workplace harassment and lack of influence on one s work was associated with visits to OH nurses or physicians, indicating that they have the possibility to gain knowledge about work-related factors through primary care visits. Employers requirements of sickness certificates covering the first day of sickness were associated with visiting OHS among men. The role of supervisors in controlling short sickness absences could be emphasized. Although health promotion and interventions aimed at work were carried out in primary care visits to OH physicians, interventions aimed at workplaces could be increased. In conclusion, OHS primary care contributes to preventive activities and is often interrelated with employees work and work ability.TIIVISTELMÄ Suomessa suurin osa työnantajista tarjoaa työntekijöilleen ehkäisevän työterveyshuollon lisäksi sairaanhoitopalveluja. Tämän tutkimuksen tarkoitus oli selvittää työterveyshuollon asemaa työssä käyvien terveydenhuollossa ja työterveyshuollon sairaanhoitokäyntien yhteyttä ennaltaehkäisyyn ja työhön liittyviin tekijöihin. Tämä tutkimus osoitti, että yli 50 % työntekijöistä käytti pelkästään työterveyshuollon sairaanhoitoa ja julkisen terveydenhuollon käyttö väheni. Erityisesti miehet näyttivät sairastuessaan valitsevan työterveyshuollon. Työterveyshuollossa lääkärissäkäyntien osuus nousi verrattuna muuhun työterveyshenkilöstöön. Tuki- ja liikuntaelinsairaudet, mielenterveysongelmat ja pitkäaikaiset työkykyyn vaikuttavat sairaudet olivat yhteydessä sairaanhoitokäynteihin työterveyshuollossa, mutta noin puolet niistä, joilla oli näitä ongelmia, eivät käyneet työterveyshuollossa. Työterveyshoitajan rooli näytti tärkeältä unettomuuden, burnoutin ja masennuksen havaitsemisessa. Työperäisiä oireita ja työkykyä arvioidaan usein työterveyshuollon sairaanhoidon yhteydessä. Yli puolet työterveyslääkäreillä käynneistä olivat työhön liittyviä, kun käynnin syy oli ainakin osittain työn aiheuttama tai kun sairausloman tarve otettiin huomioon. Epäasiallinen kohtelu työpaikalla ja vähäiset mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhön olivat yhteydessä työterveyshoitajalla tai -lääkärissäkäynteihin. Tämä osoitti,että työterveyshuollon henkilöstöllä on mahdollisuus saada tietoa työhön liittyvistä tekijöistä sairaanhoidon yhteydessä. Vaatimus sairauslomatodistuksesta ensimmäisestä sairauslomapäivästä lähtien liittyi työterveyshuollon käynteihin miehillä. Lyhyiden sairauslomien seurannassa voitaisiin lisätä esimiesten roolia. Vaikka terveysneuvontaa ja työhön kohdistuvia interventioita tehtiin sairaanhoidon yhteydessä, työpaikkoihin kohdistuvien interventioiden määrää voitaisiin lisätä. Sairaanhoito työterveyshuollossa tukee ennalta ehkäisevää työtä ja usein liittyy työntekijöiden työhön ja työkykyyn.
Subject: lääketiede
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
primaryc.pdf 1.993Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record