Tutkijan vapaus institutionaalisen tietoteorian näkökulmasta

Show simple item record

dc.contributor.author Reijula, Samuli
dc.contributor.author Ylikoski, Petri K
dc.contributor.editor Väliverronen, Esa
dc.contributor.editor Ekholm, Kai
dc.date.accessioned 2020-05-11T07:59:01Z
dc.date.available 2020-05-11T07:59:01Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Reijula , S & Ylikoski , P K 2020 , Tutkijan vapaus institutionaalisen tietoteorian näkökulmasta . julkaisussa E Väliverronen & K Ekholm (toim) , Tieteen vapaus & tutkijan sananvapaus . Vastapaino , Tampere .
dc.identifier.other PURE: 129956169
dc.identifier.other PURE UUID: 88bd96bb-630a-4fc6-abed-67a5a831d48a
dc.identifier.other ORCID: /0000-0001-6968-5819/work/74067106
dc.identifier.other ORCID: /0000-0002-5237-9695/work/74068349
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/314753
dc.description.abstract Institutionaalinen tietoteoria tutkii erilaisten institutionaalisten järjestelyjen (käytännöt, sosiaaliset normit, kannustimet jne.) tiedollisia seurauksia, kuten tutkimuksen aiheiden valikoitumista, tietoon mahdollisesti syntyviä vinoumia ja tiedollisia aukkoja. Institutionaalisen tietoteorian näkökulmasta tutkijan vapaudessa ei ole kysymys vain yksilön ilmaisuvapaudesta vaan myös julkisen ja tieteellisen keskustelun taustaedellytyksistä ja tiedollisista seurauksista. Tutkijoiden vapaus asettaa kysymyksiä ja tehdä todistusaineistosta itsenäisiä päätelmiä on olennainen osa luotettavan tiedon tuottamisen prosessia. Tämän vuoksi tutkijan vapaus tulee ymmärtää laajemmin kuin vain ulkoisten esteiden puuttumisena. Tutkijalla täytyy olla todellinen mahdollisuus seurata, mihin tutkimus johtaa. Ilman tällaista mahdollisuutta ajatus tieteen itsekorjaavuudesta ja luotettavuudesta on vain toiveajattelua. Vastaavasti, jos tieteen toivotaan toteuttavan yhteiskunnallista tehtävää demokratiassa, tutkijoilla ei tulisi olla vain vapaus esittää tutkimuksensa tuloksia julkisesti vaan tähän viestintään tulee olla institutionaaliset edellytykset ja kannustimet. Vaikka tutkijan vapaus on olennainen osa luotettavaa tietoa tuottavaa tieteellistä tutkimusprosessia, ei se kuitenkaan ole riittävä ehto luotettavan tiedon tuottamiselle. Tutkimuksen vapauden institutionaalisten ennakkoedellytysten lisäksi on syytä tarkastella myös tilanteita, joissa tutkijoiden vapaus tuottaa ei-toivottuja seurauksia. Tarkastelemme kirjoituksessa kahta esimerkkiä tällaisista tilanteista. Ensimmäinen esimerkkimme on niin kutsuttu toistettavuuskriisi, joka osoittaa, että vaikka tutkijoiden valinnat ovat vapaita, voivat vääränlaiset kannustimet ja institutionaaliset järjestelyt johtaa tilanteeseen, jossa tiedeyhteisö tuottaa suuren määrän epäluotettavaa tietoa. Toinen esimerkkimme on lääketutkimuksessa yleistynyt lääketehtaiden organisoima julkaisusuunnittelu ja haamukirjoitta- minen. Siinä missä toistettavuuskriisi on periaatteessa hyvää tarkoittavien tutkijoiden toiminnan tahaton seuraus, on tässä esimerkissä kysymys tutkimusjärjestelmän heikkouksien tarkoituksellisesta hyväksikäytöstä. fi
dc.format.extent 23
dc.language.iso fin
dc.publisher Vastapaino
dc.relation.ispartof Tieteen vapaus & tutkijan sananvapaus
dc.relation.isversionof 978-951-768-804-8
dc.rights cc_by_nc_nd
dc.rights.uri info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 611 Filosofia
dc.title Tutkijan vapaus institutionaalisen tietoteorian näkökulmasta fi
dc.type Kirjan luku tai artikkeli
dc.contributor.organization Filosofian, historian ja taiteiden tutkimuksen osasto
dc.contributor.organization Valtiotieteellinen tiedekunta
dc.contributor.organization Mind and Matter
dc.description.reviewstatus Peer reviewed
dc.rights.accesslevel openAccess
dc.type.version acceptedVersion

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
reijula_ja_ylik ... ionaalinen_tietoteoria.pdf 549.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record