Mendelssohnin karakterikappaleiden narratiivisuus myötätunnon välittäjänä pianotunneilla

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020051435632
Title: Mendelssohnin karakterikappaleiden narratiivisuus myötätunnon välittäjänä pianotunneilla
Author: Halonen, Miikkael
Date: 2020
Thesis level:
URI: http://hdl.handle.net/10138/314842
URN:NBN:fi-fe2020051435632
Abstract: Tässä työssä tutkittiin Mendelssohnin karakterikappaleita ja niiden kerronnallisuuden myötävaikutusta oppijan itsetuntemukseen, arvoihin ja elämän merkityksellisyyden syvenemiseen sosiaalisessa kanssakäymisessä. Selvitettiin myös, miten tunnekasvatus, rakkaus ja empatia voivat ilmetä pianotunnilla. Työ toteutettiin pääasiassa teoreettisena kirjallisuuskatsauksena, jossa eriteltiin Mendelssohnin klaveerikirjallisuuden estetiikkaa, musiikin semiotiikkaa ja kasvatusfilosofisia näkökulmia. Teoriaa täydennettiin kokeellisella osiolla, joka käsitti ryhmätuntimuotoisen Mendelssohn-työpajan ja ryhmähaastattelun. Tuloksista selvisi, että sävellyksillä koettiin olevan kerronnallisia ulottuvuuksia, joita saatettiin liittää omaan kokemusmaailmaan. Dialoginen tarinoista keskusteleminen ja toisen persoonan kokemus nousivat keskeisiksi tunteiden tunnistamisen, luovuuden ja hyvinvoinnin edistäjiksi. Tämän toteutumisessa työssä päädyttiin trilogisen tilan ja polyfonisen empatian käsitteisiin. Tutkimustuloksien voidaan ajatella inspiroivan pianonsoitonopettajia myötätuntoiseen ja narratiiviseen pedagogiikkaan.
Subject: narratiivisuus
Mendelssohn Bartholdy, Felix
Subject: narratiivisuus
Mendelssohn Bartholdy, Felix
Subject (ysa): pedagogiikka
klaveerisoittimet
tunnekasvatus
sympatia


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Halonen_Miikkael_2020_Seminaarityö.pdf 1.621Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record