Musiikkilukutaidon ja pianonsoiton alkeiden eheyttäminen. Seitsemän säveltä seitsemäksi nuotiksi ja kuvasta ääneksi

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020051535697
Title: Musiikkilukutaidon ja pianonsoiton alkeiden eheyttäminen. Seitsemän säveltä seitsemäksi nuotiksi ja kuvasta ääneksi
Author: Hämäläinen, Maria
Date: 2020
Thesis level:
URI: http://hdl.handle.net/10138/314880
URN:NBN:fi-fe2020051535697
Abstract: Tässä seminaarityössä tutkittiin musiikkilukutaidon ilmiötä ja sen yhteyttä nykypäivän suomalaiseen alkeispianonsoittoon oppimisen, opetuksen sekä oppijan kotoa saadun tuen näkökulmasta. Musiikkilukutaidon käsitettä selvitettiin teoreettisessa kirjallisuuskatsauksessa, jonka pohjalta kehitettiin musiikkilukutaidon ulottuvuuksia kuvaava musiikkilukutaidon aistikehä -malli. Työn laadullisessa tutkimusosiossa puolistrukturoidun asiantuntijahaastattelun avulla haastateltiin kolmea alkeispianonsoiton opettajaa. Haastattelujen aineistolähtöinen analyysi osoitti, että alkeispianonsoiton pedagogit kokivat musiikkilukutaidon yksimielisesti kokonaisvaltaisena ilmiönä. Myös musiikkilukutaidon välitöntä yhteyttä ja hyötyä alkeisoppilaiden pianonsoittoon ja musiikilliseen oppimiseen perusteltiin. Tämä puolestaan johti musiikkilukutaidon ja alkeispianonsoiton eheytyksen tarpeen toteamiseen. Alkeispianonsoiton opettajat tarjosivat asiantuntijahaastattelussa niin pedagogisia ratkaisuja kuin myös alkeissoittajien oppimisen haasteiden tarkkaa arviointia. Tutkimustulokset heijastavat nykypäivän Suomessa käytyä keskustelua yleislukutaidon merkityksestä ja kannustavat musiikkilukutaitoilmiön jatkotutkimuksiin.
Subject: musiikkilukutaito
pianonsoitto
pianopedagogiikka
Subject: musiikkilukutaito
pianonsoitto
pianopedagogiikka
Subject (ysa): alkuopetus
nuotinluku


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Hämäläinen2020_Seminaarityö.pdf 1.365Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record