Musiikkilukutaidon ja pianonsoiton alkeiden eheyttäminen. Seitsemän säveltä seitsemäksi nuotiksi ja kuvasta ääneksi

Show simple item record

dc.contributor.author Hämäläinen, Maria
dc.date.accessioned 2020-05-15T06:03:26Z
dc.date.available 2020-05-15T06:03:26Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/314880
dc.identifier.uri URN:NBN:fi-fe2020051535697
dc.description.abstract Tässä seminaarityössä tutkittiin musiikkilukutaidon ilmiötä ja sen yhteyttä nykypäivän suomalaiseen alkeispianonsoittoon oppimisen, opetuksen sekä oppijan kotoa saadun tuen näkökulmasta. Musiikkilukutaidon käsitettä selvitettiin teoreettisessa kirjallisuuskatsauksessa, jonka pohjalta kehitettiin musiikkilukutaidon ulottuvuuksia kuvaava musiikkilukutaidon aistikehä -malli. Työn laadullisessa tutkimusosiossa puolistrukturoidun asiantuntijahaastattelun avulla haastateltiin kolmea alkeispianonsoiton opettajaa. Haastattelujen aineistolähtöinen analyysi osoitti, että alkeispianonsoiton pedagogit kokivat musiikkilukutaidon yksimielisesti kokonaisvaltaisena ilmiönä. Myös musiikkilukutaidon välitöntä yhteyttä ja hyötyä alkeisoppilaiden pianonsoittoon ja musiikilliseen oppimiseen perusteltiin. Tämä puolestaan johti musiikkilukutaidon ja alkeispianonsoiton eheytyksen tarpeen toteamiseen. Alkeispianonsoiton opettajat tarjosivat asiantuntijahaastattelussa niin pedagogisia ratkaisuja kuin myös alkeissoittajien oppimisen haasteiden tarkkaa arviointia. Tutkimustulokset heijastavat nykypäivän Suomessa käytyä keskustelua yleislukutaidon merkityksestä ja kannustavat musiikkilukutaitoilmiön jatkotutkimuksiin. fi
dc.format.extent 61 fi
dc.language.iso fin fi
dc.subject.other musiikkilukutaito
dc.subject.other pianonsoitto
dc.subject.other pianopedagogiikka
dc.title Musiikkilukutaidon ja pianonsoiton alkeiden eheyttäminen. Seitsemän säveltä seitsemäksi nuotiksi ja kuvasta ääneksi fi
dc.subject.ysa alkuopetus fi
dc.subject.ysa nuotinluku fi
dc.type.ontasot seminaarityö fi
dc.contributor.organization Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Klassisen musiikin osasto, Piano, harmonikka, kitara ja kantele fi
dc.format.content fulltext fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Hämäläinen2020_Seminaarityö.pdf 1.365Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record