Tunnutusruokinnan vaikutus lypsylehmien rehunsyöntiin ja maidontuotantoon

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202005142123
Title: Tunnutusruokinnan vaikutus lypsylehmien rehunsyöntiin ja maidontuotantoon
Author: Pajunen, Elisa
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Maataloustieteiden osasto
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Avdelningen för lantbruksvetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202005142123
http://hdl.handle.net/10138/314950
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kotieläintiede
Animal Science
Husdjursvetenskap
Abstract: Ummessaolokauden viimeiset viikot ja laktaatiokauden alku on lypsylehmälle kriittinen ajanjakso, jolloin lehmän elimistössä tapahtuu useita aineenvaihdunnallisia muutoksia. Sairastumisriskiä voidaan ennaltaehkäistä huolehtimalla lehmän rehunsyöntikyvystä. Kolme tai neljä viikkoa ennen odotettua poikimista aloitetaan tyypillisesti tunnutusruokinta, jossa ruokinnan väkirehun määrää nostetaan. Tarkoituksena on totuttaa lypsylehmä ja sen pötsi laktaatiokauden ruokintaan. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tunnutusruokinnan vaikutusta lypsylehmien rehunsyöntiin, maidontuotantoon ja aineenvaihduntaan. Tutkimus oli täydellisesti satunnaistettu lohkokoe, jossa 16 ay-lehmää jaettiin pareihin poikimakerran, edellisen kauden maitotuotoksen, elopainon ja odotetun poikimapäivän perusteella. Ummessaolokaudella molemmat ryhmät saivat vapaasti nurmisäilörehua (D-arvo 715 g/kg ka) ja lisäksi toinen ryhmä sai tunnutusväkirehuna kotitekoista väkirehuseosta kolmen viikon ajan ennen odotettua poikimista. Ummessaolokaudella lehmät punnittiin, kuntoluokitettiin ja niiltä otettiin verinäytteet 3 ja 1 viikkoa ennen poikimista. Poikimisen jälkeen ensimmäisten 10 päivän ajan lehmät saivat vapaasti nurmisäilörehua sekä erillisruokintana väkirehuseosta ja valkuaistiivistettä. Tämän jälkeen lehmät saivat vapaasti seosrehua sekä lisäksi täysrehua ja valkuaistiivistettä 8 viikon ajan poikimisesta. Lehmien karkea- ja väkirehunkulutus sekä maitotuotos mitattiin päivittäin. Poikimisen jälkeen lehmät kuntoluokitettiin, punnittiin ja niiltä otettiin maito- ja verinäytteet. Tunnutusruokinnalla olleet lehmät söivät kuiva-ainetta enemmän ennen poikimista kuin tunnuttamattomat lehmät, mutta säilörehun syönnissä ei ruokintojen välillä ollut eroa. Poikimisen jälkeen tunnutettujen lehmien kuiva-aineen syönti oli pienempi (15,0 vs. 16,3 kg ka/pv, p<0,05) ensimmäisten 10 päivän ajan, mutta 8 viikon tarkastelujaksolla eroa ei ollut. Ruokinnalla ei ollut vaikutusta lehmien maitotuotokseen, maidon koostumukseen tai kuntoluokkaan. Plasman insuliini- (37,4 vs. 16,7 µIU/ml, p<0,10) ja BHBA-pitoisuudet (0,59 vs. 0,36 mmol/l, p<0,05) olivat suurempia tunnutetuilla lehmillä verrattuna tunnuttamattomiin lehmiin ja NEFA-pitoisuus oli pienempi (0,16 vs. 0,23 mmol/l, p<0,05) viikko ennen poikimista. Poikimisen jälkeen veriparametreissä ei havaittu eroa ryhmien välillä. Tulosten perusteella tunnutusruokinta ei vaikuttanut lehmien kuiva-aineen syöntiin, maitotuotokseen, maidon koostumukseen tai kuntoluokkaan. Tunnutusruokinnasta ei tämän kokeen perusteella saada merkittävää hyötyä, kun ummessaolokauden dieetti pohjautuu hyvin sulavaan nurmisäilörehuun.The last weeks of dry period and the beginning of lactation period are a critical phase for a dairy cow because a cow undergoes several metabolic changes over that phase. The risk of diseases can be alleviated by ensuring the cow's feed intake capacity. Close-up feeding, in which the proportion of dietary concentrate is increased to accustom the dairy cow and its rumen to postpartum feeding, is typically started 3-4 weeks before the expected parturition. The aim of the present study was to investigate the effect of close-up feeding on the feed intake, milk production and metabolism of dairy cows. The study was randomized complete block design, in which 16 Ayrshire cows were divided into pairs, based on the milk production of the previous year, weight and expected calving date. During the dry period both groups received grass silage (D-value 715 g/kg DM) ad libitum and in addition one of the groups received a homemade concentrate mixture for three weeks before the expected calving. Blood samples were collected, and cows were weighed and body condition scored 3 and 1 weeks before calving. Over the period of ten days after calving, the cows received grass silage ad libitum and concentrate and protein supplement separately. After d 10 of lactation, the cows were fed a partial mixed ration of grass silage (65% DM) and concentrate mixture (35% DM) for 8 weeks after calving. Additionally, cows received commercial concentrate and protein supplement. Feed intake and milk yield of the cows were measured daily. In addition, the cows were body condition scored, weighed, and blood and milk samples were taken. Dry matter intake was higher during the close-up dry period in the cows that received concentrate feeding compared to the other group. However, there was no difference in silage intake in between the groups. After calving, the dry matter intake of the cows that received close-up concentrate feeding was lower (15.0 vs. 16.3 kg DM/d, p<0.05) during the first 10 days. However, during the 8 weeks period, there was no difference in feed intake between the two groups. The feeding treatment had no effect on milk yield, milk composition or body condition score. One week before the expected calving date the group that received close-up concentrate feeding had higher plasma insulin (37.4 vs. 16.7 µIU/ml, p<0.1) and BHBA (0.59 vs. 0.36 mmol/l, p<0.05), whereas NEFA was lower (0.16 vs. 0.23 mmol/l, p<0.05). No differences were observed in blood composition postpartum. In conclusion, concentrate supplementation prepartum had no effect on feed intake, milk yield, milk composition or body condition score. The results suggest that no substantial benefit can be achieved with concentrate supplementation of high-digestibility grass silage during the close-up dry period.
Subject: Lypsylehmä
tunnutus
ummessaolokausi
syönti


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Pajunen_Elisa_Pro_Gradu_2020.pdf 447.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record