ELLA-menetelmä härkäpavun lektiinin määrittämisessä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202005142103
Title: ELLA-menetelmä härkäpavun lektiinin määrittämisessä
Author: Astola, Anni
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202005142103
http://hdl.handle.net/10138/314958
Thesis level: master's thesis
Degree program: Elintarviketieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Food Sciences
Magisterprogrammet i livsmedelsvetenskaper
Specialisation: ei opintosuuntaa
no specialization
ingen studieinriktning
Abstract: Härkäpapu (Vicia faba L.) on terveellinen ja ekologinen palkokasvi. Se sisältää kuitenkin ravitsemukselle haitallisia aineita, joihin lektiini lukeutuu. Lektiinit ovat proteiineja tai glykoproteiineja, jotka kiinnittyvät hiilihydraatteihin. Härkäpavun lektiiniä kutsutaan faviiniksi ja se kiinnittyy spesifisesti mannoosin ja glukoosin kaltaisiin hiilihydraatteihin. Lektiinien määrityksessä on käytetty usein saostumismenetelmiä (engl. agglutination assay), joissa on useita haasteita. Tutkimuksen tavoitteena oli muokata ja optimoida lektiinien määritykseen käytettyä ELLA-analyysimenetelmää härkäpavun lektiinien kvantitoimiseksi ja määrittää menetelmän avulla lektiinien määrä käsittelemättömissä ja käsitellyissä härkäpavuissa. Työssä sovellettiin ELLA-analyysimenetelmää (engl. Enzyme-Linked Lectin Assay), joka perustuu lektiinien kykyyn sitoutua spesifisesti hiilihydraatteihin. Hypoteesina oli, että ELLA-menetelmä soveltuu faviinin määritykseen. Eristetty kaupallinen härkäpavun lektiini, jota käytettiin standardina, ei reagoinut ELLA-menetelmässä. Härkäpapu-uutenäytteet kuitenkin reagoivat ja värireaktio oli laimennoksesta riippuvainen. Standardilektiinin reagoimattomuudesta johtuen lektiinipitoisuuksia ei pystytty laskemaan. Tuloksista pääteltiin, että menetelmä kertoo härkäpapu-uutenäytteiden lektiinien sitoutumisesta ja eri näytteiden antamia absorbanssiarvoja vertailtiin keskenään. Proteiinipitoisten härkäpapujakeiden absorbanssiarvot olivat mitatuista näytteistä suurimpia. Partikkelikoolla havaittiin olevan vaikutusta lektiinin määritykseen. Kuumentaminen alensi tehokkaasti näytteiden absorbanssiarvoja. Darre-käsittely ja lyhytkestoinen paahtaminen ei riittänyt poistamaan sitoutumisaktiivisuutta. Pidempikestoinen paahtaminen ja etenkin keittäminen olivat tehokkaita prosessointimenetelmiä sitoutumisaktiivisuuden alentamiseksi ja poistamiseksi härkäpavuista. Mikäli tulevaisuudessa härkäpapustandardilektiini saadaan toimimaan, vaikuttaa ELLA-menetelmä lupaavalta härkäpavun lektiinien analyysimenetelmältä.Faba bean (Vicia faba L.) is a healthy and ecological pulse crop. Nevertheless, it contains antinutritive compounds, including lectins. Lectins are proteins or glycoproteins that bind to carbohydrates. Faba bean lectin is called favin and it binds specifically to mannose- and glucose-like carbohydrates. Agglutinatination assays have been traditionally used for the determination of lectins. These assays are, however, often inaccurate. The aim of this study was to adapt and optimize a method for the quantification of faba bean lectin and analyze lectin levels in untreated and treated faba beans. Enzyme-Linked Lectin Assay (ELLA), which is based on the ability of lectins to bind to specific carbohydrates, was adapted in the study. The hypothesis was that the method is suitable for the quantification of faba bean lectin. The commercial lectin standard did not react in the assay and thus the quantification of lectins was not possible. The faba bean samples, however, reacted and the absorbance values of varying samples were compared. The protein-rich faba bean fractions gave the highest absorbance values. Particle size affected the determination of lectins. Heating was efficient in lowering the absorbance values. Long-time roasting and boiling were the most efficient methods to reduce the binding capability of lectins.
Subject: Lektiini
härkäpapu
ELLA
menetelmä
lectin
faba bean
method


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record