TYÖNOHJAUS – LUOTTAMUKSEEN PERUSTUVA PRAKSIS : Ohjauksen elementit ohjattavan toimijuuden kehittämisen mahdollistajina

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-5904-5
Title: TYÖNOHJAUS – LUOTTAMUKSEEN PERUSTUVA PRAKSIS : Ohjauksen elementit ohjattavan toimijuuden kehittämisen mahdollistajina
Author: Ikonen, Marko
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Theology
Doctoral Programme in Theology and Religous Studies
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020-06-12
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-5904-5
http://hdl.handle.net/10138/315047
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: In my doctoral thesis I emphasize Clinical supervision. The purpose of my study is to clarify the pattern on the systematic structure and the interaction between the supervisor and the supervisee. I pay attention to their interaction – how they interact together and individually. The studies carried out previously have been fragmentary. Universal Clinical Supervision is used to support professional work in many contexts,and they are even more perplexed. The components of this activity is very difficult to shape and perceive and there exists disagreement as well. There are plenty of conceptual viewpoints for this action and the theories are attributable to them. The professional guidance is internationally construed in an incoherent way. As a result of these ambiguous concepts, these aspirations have resulted in irresolvable dissolution. There is no particular theory for Clinical Supervision. Furthermore, Practices of Clinical Supervision and Työnohjaus are different around the world and the scientists ́ perception of the system of concepts are incoherent. Therefore the study is being progressed slowly. The analyses made during the last decades have maintained or even increased disparity and discrepancy. My study has three objectives.1) First I want to demonstrate that the previous approaches are incomplete to clarify these problems in professional guidance. Thus I declare why these viewpoints are confusing and have retained these problems. 2) Secondly I substantiate that all kind of guidance is constructed with a model of fixed composition and permanent elements. 3) Last but not least l will demonstrate how I will be able to formulate this broader conception. My analysis is derived from the dialogue between the structures and elements connected with philosophical literature. I explicate how the supervisor and the supervisee act individually and together. The structural study complies with the objectives mentioned above. The material for my study consists of articles written in the international nursing magazines and published in Finnish literature of Työnohjaus. In the essential literature published in the 1980’s, there is a lot of debate on its purpose and conceptions to be clarified. My study is to interconnect philosophical literature in connection with human intentional conduct and interaction. As a supervisor I take advantage of my practical experiences in my doctoral thesis. Every sort of guidance is composed of the fundamental norms and they are fixed universally applicable elements. Therefore the supervisor is able to maintain the acceptable supervision praxis. If the patient is not willing to take professional assistance, the guidance is meaningless. Furthermore, the supervisor is compelled to accept conditional premeditated aspirations. The guidance is constructive and efficient if the supervisor takes all these aspects into consideration. Especially if the supervisor attaches importance to preconditions that make individual and social behavior possible. With the help over the structure, the supervisor is to maintain the substance of guidance. The praxis - empirical co-operation - engages both supervisor and supervisee and gets them involved in interaction. After reading my study the supervisors will be able to comprehend and analyze this conduct profoundly. Therefore my thesis gives the tools to develop international study and improve supervisor’s professional praxis.Väitöskirjassani kehitän ohjausta tarkastelevan kirjallisuuden ja oman työnohjaajakokemukseni varassa clinical supervision -toiminnalle, työnohjaukselle ja kaikenlaiselle ohjaukselle systemaattisen vakioisen rakenteen tarkastelemalla ohjausta ohjaajan ja ohjattavan toimintana ja yhteistoimintana. Kansainvälinen clinical ja professional supervision -toiminta ja Suomessa työnohjaukseksi nimetty työntekoa koskeva ohjaus- ja tukitoiminta on vuosikymmenten jälkeen edelleen jäsentymättömässä tilassa. Ohjauksen ydintä on hankala hahmottaa ja määrittää yksimielisesti, ja havaittavissa on käsitteellistämistä ja teorioita koskeva, vuosikymmeniä jatkunut hämmennys. Ohjausta jäsennetään kansainvälisessä keskustelussa sekavin käsittein, eikä ole olemassa yleisesti hyväksyttyä, juuri työnohjausta varten tehtyä koherenttia teoriaa. Lisäksi ohjauskäytännöt ja ohjeistukset muodostavat sekavan kokoelman toisistaan poikkeavia normistoja, eikä tutkijoilla ole yhteistä vakiintunutta käsitejärjestelmää, jonka varassa he voisivat edistää tutkimusta. Viime vuosikymmeninä tehdyt tarkastelut ovat suurelta osin ylläpitäneet ja jopa lisänneet ohjausta koskevien käsitysten sirpaleisuutta ja sekavuutta. Tutkimustehtäväni on kolmiosainen: 1) Osoitan aikaisemman tutkimuksen ja tarkastelun lähestymistavat riittämättömiksi koettujen ongelmien ratkaisemiseksi ja selvitän, miksi ne ovat vain lisänneet ja säilyttäneet ongelmia. 2) Otan hypoteesiksi käsityksen, että tarkastelemalla ohjausta ohjaajan ja ohjattavan toimintana ja yhteistoimintana työnohjauksesta ja kaikenlaisesta ohjauksesta on mahdollista rakentaa kliinisen kokemuksen ja ohjauskirjallisuuden tarjoaman materiaalin varassa vakioisen rakenteen ja toistuvat elementit paljastava yleispätevä malli. 3) Tämän jälkeen osoitan, että mallissa kuvattujen vakioisten elementtien analysointi yhdessä toimintaa tarkastelevan filosofisen kirjallisuuden kanssa tarjoaa mahdollisuuden luonnostella yleinen käsitys työnohjauksesta ja muustakin ohjauksesta toisaalta ohjaajan toimintana ja toisaalta ohjaajan sekä ohjattavan yhteistoimintana. Tutkimuksen aineistona ovat clinical supervision -käsitteen ja -toiminnan ongelmia tarkastelevat kansainväliset terveydenhoitoalan ammattilehtien artikkelit ja Suomessa 1980-luvulta alkaen julkaistu keskeinen työnohjausta tarkasteleva kirjallisuus. Kytken tutkimuksen ihmisen tavoitteellista toimintaa ja yhteistoimintaa tarkastelevan filosofisen kirjallisuuden ja keskustelun yhteyteen. Kaikenlainen ohjaus koostuu toimintaa ja ohjattavaa suojelevista ohjauksen fundamentaalisista normeista ja yleispätevistä vakioisista elementeistä, jotka mahdollistavat ohjaajan auttavan ja hyvänä pidetyn ohjauksen, ja myös ohjattavalle oman toimintansa kehittämisen hänen niin tahtoessaan. Ohjaus on auttavaa, jos ohjaaja huomioi toiminnassaan rakenteeseen kytkeytyviä asioita ja erityisesti rakenteen mahdollistamia aikaansaadun tavoitteellisen yhteistoiminnan syntymisen ja mahdollistumisen ehtoja. Ohjausrakenteen varassa ohjaaja voi mahdollistaa ohjauksen ytimen: ohjattavaa osallistavana ja kokemuksellisena yhteistoimintana toteutuvan käytännön, praksiksen. Ohjaajat voivat tutkimuksen avulla syventää ymmärrystään ohjauksesta ja jäsentää toimintaa entistä paremmin. Tutkimus tarjoaa myös välineitä ohjauksen tutkimukseen, ohjaajakoulutukseen ja ohjauksen kehittämiseen.
Subject: teologia / sosiaalietiikka
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
TYÖNOHJA.pdf 1.342Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record