Sammanfattande diskussion

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/315049

Citation

Lehti-Eklund , H & Silen , B 2020 , Sammanfattande diskussion . i H Lehti-Eklund & B Silén (red) , Handel med konst : Språk och dialog i Paul Sinebrychoffs brevsamling från sekelskiftet 1900 . Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland , nr. 841 , Svenska Litteratursällskapet , Helsingfors , s. 324-334 . < http://urn.fi/URN:NBN:fi:sls-978-951-583-505-5 >

Title: Sammanfattande diskussion
Author: Lehti-Eklund, Hanna; Silen, Beatrice
Other contributor: Lehti-Eklund, Hanna
Silén, Beatrice
Contributor organization: Nordiska språk
Publisher: Svenska Litteratursällskapet
Date: 2020-01
Language: swe
Number of pages: 11
Belongs to series: Handel med konst
Belongs to series: Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
ISBN: 978-951-583-476-8
978-91-984960-8-6
ISSN: 0039-6842
URI: http://hdl.handle.net/10138/315049
Subject: 6121 Språkvetenskaper
Peer reviewed: Yes
Rights: cc_by_nc_nd
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Sammanfattande.pdf 80.01Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record