Sammanfattande diskussion

Visa fullständig postPermalänk

http://hdl.handle.net/10138/315049

Citation

Lehti-Eklund , H & Silen , B 2020 , Sammanfattande diskussion . i H Lehti-Eklund & B Silén (red) , Handel med konst : Språk och dialog i Paul Sinebrychoffs brevsamling från sekelskiftet 1900 . Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland , nr. 841 , Svenska Litteratursällskapet , Helsingfors , s. 324-334 . < http://urn.fi/URN:NBN:fi:sls-978-951-583-505-5 >

Titel: Sammanfattande diskussion
Författare: Lehti-Eklund, Hanna; Silen, Beatrice
Medarbetare: Lehti-Eklund, Hanna
Silén, Beatrice
Upphovmannens organisation: Nordiska språk
Utgivare: Svenska Litteratursällskapet
Datum: 2020-01
Språk: swe
Sidantal: 11
Tillhör serie: Handel med konst
Tillhör serie: Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
ISBN: 978-951-583-476-8
978-91-984960-8-6
ISSN: 0039-6842
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/315049
Subject: 6121 Språkvetenskaper
Referentgranskad: Ja
Licens: cc_by_nc_nd
Användningsbegränsning: openAccess
Parallelpublicerad version: publishedVersion


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
Sammanfattande.pdf 80.01Kb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post