"För gedigen musik" : Richard Faltin Suomen musiikkielämän rakentajana

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6154-3
Title: "För gedigen musik" : Richard Faltin Suomen musiikkielämän rakentajana
Author: Siltanen, Riikka
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts
Doctoral Programme in Philosophy, Arts and Society
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020-06-10
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6154-3
http://hdl.handle.net/10138/315065
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: In this doctoral dissertation, I examine the musical agency of composer, organist, conductor and music pedagogue Richard Faltin (1835−1918) in Finland in the second half of the 19th century. The four articles in the study cover Faltin’s active career between 1856 and 1896. During that time, Faltin worked among others as awakener of Vyborg art music life (Article I), conductor of the first opera house founded in Finland (Article II), presenter of the international music trends and Wagner pioneer in Finland (Article III) and music teacher of the University of Helsinki (Article IV). The aim of my study is to examine the effects of Faltin’s activities on the development of Finnish art music culture in the second half of the 19th century, as well as illuminating Faltin’s penchant for creating permanent structures to promote musical activity in Finland. A closer look focuses on Faltin’s role as a nurturer of the first generation of musicians born in Finland and a supporter of the musical professional identity, as well as the influence of Faltin’s extraordinarily large international contacts on creating the structure and the models of Finnish musical institutes, such as music schools, orchestras, choirs and opera houses. Methodologically, the dissertation combines the research tradition of musicology and cultural history. I approach Faltin’s musical agency as a time- and place-bound historical activity, whose boundary conditions included language dissonances in Finland in the 19th century and Finland’'s position as the Grand Duchy of Russia. These are the issues I primarily research through historical newspaper articles and overviews. On the other hand, I examine the source material of Faltin’s archival documents on personal history by means of biographical research, whereby a broader cultural picture is accompanied by a history that Faltin himself has remembered and interpreted. The National Library’s archival documents include Faltin’s correspondence, memoir manuscripts, concert programs, testimonies and other official documents, composition manuscripts, and musical and book material. The new or unpublished material presented in my research both corrects and completes the understanding of the content, breadth and significance of Faltin’s musical activities to the development of Finnish art music culture. The image of later music history as “Father of Finnish Church Music” by Faltin takes on new dimensions.Tutkimus tarkastelee säveltäjä, urkuri, kapellimestari ja musiikkipedagogi Richard Faltinin (1835−1918) musiikillista toimintaa Suomessa 1800-luvun jälkipuolella. Tutkimuksen sisältämät neljä artikkelia kattavat Faltinin aktiivisen työuran vuosien 1856−1896 välillä. Tuona aikana Faltin toimi muun muassa Viipurin taidemusiikkielämän herättäjänä (Artikkeli I), ensimmäisen Suomeen perustetun oopperalaitoksen kapellimestarina (Artikkeli II), kansainvälisiä musiikkivirtauksia Suomessa esittelevänä Wagner-pioneerina (Artikkeli III) sekä Helsingin yliopiston musiikinopettajana (Artikkeli IV). Kaikissa artikkeleissa tarkastellaan Faltinin toiminnan vaikutuksia suomalaisen taidemusiikkikulttuurin kehittymiseen 1800-luvun jälkipuolella sekä tuodaan esille Faltinille ominainen pyrkimys luoda pysyviä rakenteita musiikillisen toiminnan edistämiseksi Suomessa. Lähemmän tarkastelun kohteena on Faltinin merkitys ensimmäisen Suomessa syntyneen muusikkosukupolven kasvattajana samoin kuin Faltinin tuohon aikaan poikkeuksellisten laajojen kansainvälisten verkostojen vaikutus Suomen musiikkielämän rakenteiden syntyyn luotaessa esimerkiksi musiikkioppilaitosten, orkesterien, kuorojen ja oopperalaitoksen toimintamalleja. Metodologisesti väitöskirja yhdistelee musiikkitieteellistä ja kulttuurihistoriallista tutkimusperinnettä. Faltinin musiikillista toimijuutta tarkastellaan historiallisessa kontekstissa, jonka reunaehtoja olivat muun muassa Suomessa 1800-luvulla pinnalla olleet kielikysymykset sekä Suomen asema Venäjän suuriruhtinaskuntana. Näitä kysymyksiä tutkitaan historiallisen sanomalehtiaineiston sekä yleisteosten avulla. Toisaalta Faltinin henkilöhistoriaa käsitteleviä arkistodokumentteja lähestytään biografisen tutkimuksen keinoin, jolloin laajempi kulttuurinen kuva saa rinnalleen myös Faltinin itsensä muistaman ja tulkitseman historian. Tutkimuksessa esitelty uusi tai ennen referoimaton aineisto sekä korjaa että täydentää käsitystä Faltinin musiikillisen toiminnan sisällöstä, laaja-alaisuudesta ja merkityksestä suomalaisen taidemusiikkikulttuurin kehittymiselle: Faltinin merkitys Suomen musiikkikulttuurin muotoutumisen, institutionalisoitumisen ja suomalaisen musiikkipedagogiikan kannalta on suurempi kuin mitä aiemmassa tutkimuksessa on tullut esille. Nykyisen musiikinhistoriankirjoituksen kuva Faltinista “Suomen kirkkomusiikin isänä” saa rinnalleen uusia ulottuvuuksia.
Subject: musiikkitiede
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Förgedig (1).pdf 618.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record