Multimodaalinen litterointi keskustelunanalyysissa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/315079

Citation

Harjunpää , K , Mondada , L & Svinhufvud , K 2019 , ' Multimodaalinen litterointi keskustelunanalyysissa ' , Puhe ja Kieli , Vuosikerta. 39 , Nro 3 , Sivut 195-220 .

Title: Multimodaalinen litterointi keskustelunanalyysissa
Author: Harjunpää, Katariina; Mondada, Lorenza; Svinhufvud, Kimmo
Contributor organization: Yleinen kielitiede
Kielikeskus
Opettajien akatemia
Date: 2019
Language: fin
Number of pages: 26
Belongs to series: Puhe ja Kieli
ISSN: 1458-3410
URI: http://hdl.handle.net/10138/315079
Abstract: Paneudumme tässä artikkelissa keskustelunanalyyttiseen litterointiin. Aluksi erittelemme keskustelunanalyysin teoreettista näkökulmaa ja käsitteellisiä lähtökohtia sekä näiden yhteyttä tutkimusaineiston esittämiseen litteraattina. Tämän jälkeen keskitymme keskustelunanalyysin saralla suhteellisen tuoreeseen käytäntöön, vuorovaikutuksen multimodaaliseen litterointiin videoaineistojen pohjalta. Esittelemme yksityiskohtaisesti Lorenza Mondadan kehittämän merkintäjärjestelmän, jota sovelletaan jo varsin yleisesti vuorovaikutuksen multimodaalisuutta tarkastelevissa tutkimuksissa. Havainnollistamme litteroinnin käytänteitä ja niiden suhdetta vuorovaikutuksen analyysiin aineistokatkelman avulla. Samalla yhdistämme kaksi erillistä mutta toisiinsa monin tavoin kietoutuvaa näkökulmaa: miten litteraatin merkintöjä tuotetaan ja mitä analyyttisiä teemoja merkintöjen myötä nousee esiin.
Subject: 6121 Kielitieteet
Peer reviewed: Yes
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
PK_3_19_Harjunp ... keskustelunanalyysissa.pdf 642.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record