Yläkoulun musiikinopettajuuden merkityksiä praksiaalisen musiikkikasvatusfilosofian näkökulmasta

Show simple item record

dc.contributor.author Jäppinen, Ella
dc.date.accessioned 2020-05-22T07:02:46Z
dc.date.available 2020-05-22T07:02:46Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/315100
dc.identifier.uri URNNBNfi-fe2020052238646
dc.description.abstract Tämä tutkielma on synteesi musiikin aineenopettajuuden tutkimuksista suomalaisessa peruskoulussa 2000-luvulla. Tarkoitukseni oli selvittää musiikinopettajan työn tavoitteita ja sisältöä, koska valtakunnallinen opetussuunnitelma ei tarjoa tarkkoja rajauksia tai kuvauksia tehtävässä toimimiseen. Tutkimuksen taustalla oli suomalaisen musiikkikasvatuksen filosofisen painopisteen siirtyminen esteettisestä praksiaaliseen. Esitin tutkimuskirjallisuudelle seuraavan tutkimuskysymyksen: Millaisia merkityksiä praksiaaliseen musiikkikasvatusfilosofiaan perustuva musiikin aineenopettajan työ saa peruskoulun kontekstissa? Toteutin tutkimukseni systemaattisena kirjallisuuskatsauksena, eli toin yhteen tutkimuskysymykseni kannalta keskeisiä aiemmin tehtyjä tutkimuksia ja pyrin antamaan niistä kattavan yleiskuvan. Musiikinopettajuus jakautui tässä tutkimuksessa kahteen pääalueeseen: opettajan merkitykseen oppilaan kasvun tukijana ja kulttuuriseen merkitykseen kouluympäristössä sekä yhteiskunnassa. Lisäksi sivuan opettajan omaa muusikkoutta ja sen vaikutuksia työhön. Teoreettinen viitekehykseni aineiston tarkastelussa on 1990-luvulla noussut Elliottin praksiaalinen musiikkikasvatusfilosofia, joka syntyi vastavoimaksi aiemmin vallinneelle esteettiselle filosofialle. Praksiaalisen musiikkikasvatusfilosofian lisäksi avainkäsitteitä ovat musiikki koulun oppiaineena, sosiokulttuurinen oppimiskäsitys ja vuorovaikutus. fi
dc.format.extent 33 fi
dc.language.iso fin fi
dc.relation.haspart filosofia fi
dc.subject sosiokulttuurinen oppimiskäsitys fi
dc.subject praksiaalinen musiikkikasvatusfilosofia fi
dc.title Yläkoulun musiikinopettajuuden merkityksiä praksiaalisen musiikkikasvatusfilosofian näkökulmasta fi
dc.subject.ysa musiikkikasvatus fi
dc.subject.ysa musiikinopettajat fi
dc.subject.ysa peruskoulu fi
dc.subject.ysa kasvatus fi
dc.type.ontasot kandidaatin tutkielma fi
dc.contributor.organization Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osasto, Musiikkikasvatus fi
dc.format.content fulltext fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Ella URNNBNfi-fe2020052238646.pdf 256.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record