Tuli sade rankka, vaka-open vei : miksi työ ei sitouta noviisilastentarhanopettajia?

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutus fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildning sv
dc.contributor.author Alatarvas, Saana
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-202005202202
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/315103
dc.description.abstract Tavoitteet. Lastentarhanopettajuus on perinteisellä ajattelutavalla ollut kutsumustyötä, johon on voinut valmistua yliopiston kasvatustieteellisestä tiedekunnasta tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulusta. Eri koulutuksista huolimatta valmistuneet ovat olleet työnantajan sil-missä yhdenvertaiset osaamisen suhteen. Molemmat koulutuslinjat houkuttelevat opiskeli-joita ja noviiseja valmistuu työkentälle. Ensimmäisten viiden työvuoden, siis induktiovaiheen aikana, moni valmistunut vaihtaa kuitenkin työpaikkaa tai kokonaan alaa. Tämän tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa noviisilastentarhanopettajien syitä yksikön ja alanvaihtoajatusten ta-kana. Työssä nostetaan esiin myös työn hyvät, sitouttavat seikat, jotta niihin osattaisiin kiin-nittää huomiota. Menetelmät. Laadullisen tutkimuksen aineisto kerättiin e-lomakkeella toimintakauden lopussa keväällä 2017. Kysely sisälsi strukturoituja, avoimia ja mielipidekysymyksiä ja siihen vastasi 17 saman varhaiskasvatusalueen noviisilastentarhanopettajaa. Vastaajista 7 oli yliopistokou-lutuksen saaneita ja loput 10 olivat sosionomitaustaisia lastentarhanopettajia. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimukseen osallistuneet lastentarhanopettajat kertoivat ole-vansa kutsumusammatissaan. Koulutuspaikan he olivat valinneet sen perusteella, kumpaan korkeakouluun heidän hakupisteillään pääsi opiskelemaan. Työelämä on kuitenkin murrok-sessa eivätkä vastaajat ajattele tutkintoa loppuelämän velvollisuutenaan. Työtä tehdään niin pitkään kuin se tuntuu riittävän hyvältä ja elinikäisen oppimisen näkökulma oli vahvasti esillä heidän vastauksissaan. Sosionomien alanvaihtoherkkyyttä ennakoi laaja-alaisen koulutuksen muut suomat työmahdollisuudet. Tutkimukseen osallistuneiden mielestä alanvaihtoa ehkäi-see työstä saatava tyydytyksen tunne. Työhyvinvointi onkin se kivijalka, jonka päälle ura ra-kennetaan. Oleellisena työssä pysymistä puoltavina seikkoina pidetään työyhteisön toimivia henkilösuhteita sekä kokemukset työnilosta. Työpaikan vaihto johtuu tutkimushenkilöiden mukaan huonoista henkilösuhteista, ammatillisista syistä sekä liian pitkäksi koetusta työmat-kasta. Tutkimusaineistosta välittyy vastaajien lyhyt työkokemus. Siitä, mistä henkilökohtaista kokemusta ei ole, ei osata myöskään nähdä suurena ongelmana työn induktiovaiheessa. fi
dc.description.abstract For a long time, early childhood education (ECE) teaching has been a vocation. In Finland there has been two different possibilities for becoming one: from the University of Faculty of Education or from the University of Applied Sciences degree programme in Social Services. Even though the training programme is different, the assumption is that the knowledge is equal between the graduates. Both institutions are popular and novice ECE teachers graduate and start working in early childhood education. In the same time, early childhood education suffers from lack of qualified teachers. One of the problems seems to be, that during the five first years many of the ECE teachers want to switch or quit working in early childhood education. The aim of this study is to identify novice ECE teachers’ reasons to switch, quit or stay in a current workplace. The material of this study was collected via internet survey. There were various questions which I analyzed by using a qualitative analysis method. The survey was opened for the novice ECE teachers in the end of spring period 2017. I´ve got 17 respondents, in which 7 was graduated in the university and the rest 10 was from university of applied sciences. All the respondents were working in the same region. It’s important to pay attention to good relationship between the coworkers, otherwise it can be a reason to switch a workplace. Other reasons were long distance between home and job and professional reasons. Defendants working experience as an ECE teacher was minor, and that was seen in the answers: you cannot evaluate things you don’t have experience. Sadly, it’s possible that a novice employee lost a satisfaction for the job and it may causes finishing a career. On the other hand, working life is changing and nowadays employees want to be a part of a lifelong learning. In a context of early childhood education, it means that even though ECE teacher has a calling for the job, it doesn’t mean that man need to stay for it for the rest of her/his career. Bachelorettes for the social services has many skills and competence for social work as well, so they can be ECE teacher as long as it feels good and right. Yet this doesn’t mean that working as ECE teacher is less vocational for them than the colleagues whom graduated from the university: when the students apply to a higher school, both options are equal, and the student will calculate the best match to get in. en
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject lastentarhanopettajat
dc.subject sosionomit
dc.subject työhyvinvointi
dc.title Tuli sade rankka, vaka-open vei : miksi työ ei sitouta noviisilastentarhanopettajia? fi
dc.title.alternative Down came the rain and washed the teacher out : Why does the job not commit to the novice kindergarten teachers? en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202005202202

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Alatarvas_Saana_Pro_gradu_2020.pdf 1.457Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record