Takamatkalta unelmien koulutusohjelmaan : valmennuskurssit osana korkeakouluun hakeutumisen peliä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202005202187
Title: Takamatkalta unelmien koulutusohjelmaan : valmennuskurssit osana korkeakouluun hakeutumisen peliä
Alternative title: Preparatory courses as a part of the university ’admission game’
Author: Halmkrona, Esa
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteet
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Behavioural Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Beteendevetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202005202187
http://hdl.handle.net/10138/315136
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Pääsykokeisiin valmentavat kurssit ovat vakiintuneet osaksi suomalaiseen korkeakouluun hakeutumista tietyillä aloilla. Tutkielmassani tarkastelen valmennuskursseja suomalaisen korkeakoulujärjestelmään hakeutumisen piilokoulutuksellisena osana. Erityinen mielenkiintoni kohdistuu hakijoihin, jotka opiskelevat tällä hetkellä heille toissijaisessa koulutusohjelmassa ja pyrkivät ensisijaiseen koulutukseen valmennuskurssien kautta. Tarkoituksenani on hahmotella valmennuskurssien roolia korkeakoulupelissä, osana hakuprosessia ja koulutuspolkua. Tutkielmassani käytin sekä määrällistä että laadullista aineistoa, tutkimusasetelmallisesti kuvailin ilmiötä kahdesta erilaisesta näkökulmasta trianguloiden. Määrällisen analyysin tarkoituksena oli hahmotella ilmiön yleistä taustaa ja laadullisella aineistolla paneuduin yksittäisiin kertomuksiin. Määrällisenä aineistona toimi Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö OTUS:in survey-tutkimuksena koottu Opiskelijabarometri 2016 (n = 5341). Laadullinen aineisto koostui kolmen henkilön tutkimushaastatteluista, jotka toteutin kerronnallisina haastatteluina. Haastatteluihin osallistui valmennuskurssin käyneitä opiskelijoita, jotka opiskelivat heille toissijaisessa ohjelmassa. Kerronnallisen haastattelun analyysin toteutin odotusanalyysin ja pienten kertomusten keinoin. Valmennuskurssit hahmottuvat olennaiseksi osaksi korkeakouluun hakeutumisen peliä, johon haastatellut hakijat lähtevät pääomiensa suhteen takamatkalta suhteessa oletettuun muuhun hakijakuntaan. Kursseihin suhtaudutaan koulutuskuluttajuuden mentaliteetilla, tuotteina, joita arvioidaan kriittisesti ja joiden tuottajia kilpailutetaan keskenään. Valmennuskurssiyhteisö näyttäytyy hakijoille korostetun kilpailullisena, eikä kurssilla opiskeluun liitetä vertaistukea tai muita mielekkääseen opiskeluun liittyviä asioita.Preparatory courses have established themselves as a part of higher education admissions in certain fields of study in Finland. In my thesis I set out to study preparatory courses as shadow education nested within the higher education system. My interest is especially in applicants that are currently studying in a secondary study programme and applying for a place in their primary programme. The purpose of my thesis is to outline the role of preparatory courses in the higher education admissions game as a partly invisible part of the applying process. In my thesis I used both quantitative and qualitative data. As a study design I looked at the phenomenon from two different perspectives with triangulation. The aim of the quantitative analysis was to outline the background of the phenomenon. I used the qualitative data to further deepen the understanding with individual stories. As quantitative data I used survey data from The Student Barometer 2016 by Research Foundation for Studies and Education OTUS (n = 5341). The qualitative data consisted of three interviews, which I executed as narrative interviews. The informants who took part in the interviews had taken a preparatory course and studied in a secondary study programme at the time. I analyzed the qualitative data using expectation analysis and small stories as a framework. In this study the preparatory courses are outlined as an integral part of admissions game, where the interviewed applicants have a position weaker than their perceived peers regarding the forms of capital. Preparatory courses are regarded as products in line with the idea of educational consumerism. The producers of the courses are critically compared with each other as with other products in the market. The community within a preparatory course appears to be highly competitive, there appears to be no peer-support, community-building or similar functions in the courses.
Subject: valmennuskurssit
korkeakouluvalinnat
pääomat
piilokoulutus
Subject (yso): kouluvalinnat


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record