Koejännitykseen ja -suoriutumiseen vaikuttavat tekijät OSCE-näyttökokeen sisätautien akuuttirastin uusintatilaisuudessa

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Medicine en
dc.contributor Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten sv
dc.contributor.author Oijala, Ellie
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-202005182152
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/315147
dc.description.abstract Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan loppuvaiheen opintoihin sisältyy, ’Objective Structured Clinical Examination’, eli OSCE-näyttökoe. Kokeeseen sisältyy eri erikoisalakohtaisia rasteja, joiden avulla kartoitetaan kliinistä käytännön osaamista, ongelmanratkaisukykyä sekä vuorovaikutustaitoja. OSCE-näyttökoe on jännittävä tilanne monelle lääketieteen kandidaatille ja aikaisempien kyselyiden perusteella kokelaita on eniten jännittänyt sisätautien akuuttirasti. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää millaiset tekijät vaikuttavat kokelaiden kokemaan jännitykseen ja suoriutumiseen erityisesti OSCE-näyttökokeen uusintatilaisuuden akuuttirastilla. Aineisto kerättiin syksyn 2019 OSCE-näyttökokeen uusintatilaisuuden akuuttirastin kokelailta, joita oli yhteensä 34 lääketieteen kandidaattia. Vapaaehtoisilla ennakko- ja jälkikyselyillä kerättiin kokelaiden itsearviointeja omasta jännityksestä Likertin asteikon avulla, sekä siihen vaikuttavista tekijöistä kuten ennakkovalmistautumisesta ja kliinisestä työkokemuksesta. Lisäksi kyselyjä täydentävää tietoa kartoitettiin ryhmähaastatteluilla. Kumpaankin kyselyyn vastasivat yhteensä 24 kokelasta ja ryhmähaastatteluihin osallistuivat yhteensä 6 kokelasta. Uusintatilaisuudessa kokelaita jännitti keskimäärin ’jonkin verran’ – ’paljon’ eli (3-4)/5 Likertin asteikon mukaan. Kokelaat jännittivät sitä enemmän, mitä enemmän he olivat valmistautuneet uusintatilaisuuteen. Valmistautumiseen käytettiin eniten Akuuttihoito-opasta ja Terveysporttia, jotka koettiin hyödyllisiksi uusintatilaisuudessa. Kliinisistä töistä koettiin myös hyötyä ja sekä terveyskeskus- että sairaalapäivystyskokemusta omaavat, eli 21% kokelaista, jännittivät kaikista vähiten. Lisäksi muita valmistautumistapoja kuten psyykkistä valmennusta pidettiin tärkeänä. Enemmistö haastateltavista pitivät näyttökoetta hyvänä oppimistilaisuutena opintojen loppuvaiheessa, mutta kaipasivat lisää simulaatioharjoituksia jännityksen helpottamiseksi. Tutkimusten haasteina olivat kokelasryhmän pieni n-määrä sekä subjektiivisen datan käsittely ryhmätasolla. OSCE-näyttökoe on jännittävä tilaisuus ja siihen vaikuttaa monta eri tekijää. Tämän tutkimuksen ja sen tuomien kehitysehdotuksien avulla pystymme paremmin ymmärtämään, kuinka helpottaa kokelaiden jännitystä sekä kehittää OSCE-näyttökoe parhaaksi mahdolliseksi osaamisen arviointimenetelmäksi. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject OSCE
dc.subject Examination anxiety
dc.subject Student performance
dc.subject Clinical competence
dc.subject Assessment methods
dc.subject.mesh OSCE und
dc.title Koejännitykseen ja -suoriutumiseen vaikuttavat tekijät OSCE-näyttökokeen sisätautien akuuttirastin uusintatilaisuudessa fi
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202005182152

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Oijala_Ellie_Syventava_Tutkielma_2020.pdf 932.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record