Ristipurennan varhaishoito : kirjallisuuskatsaus ja potilastapaus

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202005182150
Title: Ristipurennan varhaishoito : kirjallisuuskatsaus ja potilastapaus
Author: Mäkitalo, Roosa
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202005182150
http://hdl.handle.net/10138/315148
Thesis level: master's thesis
Abstract: Ristipurenta on melko yleinen purentavirhe, jota esiintyy kaikissa hampaiston kehitysvaiheissa. Määritelmän mukaan ristipurennassa ylähampaat purevat sisäpuolelle alahampaisiin nähden. Ristipurenta voidaan jakaa etualueen ja sivustan ristipurentaan. Ristipurenta voi vaikuttaa yksittäisiin hampaisiin tai koko hampaistoon. Se voi olla puhtaasti hampaistollinen tai siihen voi liittyä luustollista epäsuhtaa. Purentavirheiden varhaishoidon tavoitteena on pyrkiä estämään purentavirheiden paheneminen sekä epäsymmetrinen leukojen kehitys. Tavoitteena on mahdollistaa kasvojen harmoninen kasvu ja kehitys. Tiettyjen purentavirheiden, kuten toiminnallista ongelmaa aiheuttavan ristipurennan, hoitaminen varhaisvaiheessa on todettu hyödylliseksi. Yleisesti voidaan todeta, että mitä vaikeampi purentavirhe on sitä aikaisemmin hoito tulisi aloittaa. Yläleuan transversaalinen kasvu päättyy varhain suulaen keskisauman luutuessa. Yläleuan levitys on helpompaa, kun suulaen keskisauma ei ole täysin yhteensulautunut. Ristipurenta voidan hoitaa monella eri hoitomenetelmällä. Yksittäisten hampaiden asentojen korjaamista pyritään tekemään paikallisiin syihin puuttumalla. Monilla ristipurennan hoitoon käytettävillä kojeilla saadaan varhaisvaiheessa hampaistollisten vaikutusten lisäksi luustollisia vaikutuksia. Tässä tutkielmassa tarkastellaan kirjallisuuskatsauksella ristipurennan varhaishoitoa ja sen hoidossa käytettäviä menetelmiä ja kojeita. Tutkielmassa käsitellään myös ristipurentaan merkittävästi liittyvän III-luokan purentavirheen hoitoa varhaishoidon menetelmin. Tutkielmassa esitellään myös yleisesti purentavirheiden varhaishoidon periaatteita, sekä käydään läpi purennan kehitystä ja kasvojen kasvua. Tässä tutkielmassa esitettyjen tietojen perusteella tiettyjen purentavirheiden hoitaminen varhaisvaiheessa on hyödyllistä ja ristipurennan varhaishoidossa tietyt menetelmät on todettu tehokkaiksi. Lisätutkimusta aihepiiristä kuitenkin vaaditaan. Varhaishoidon käsite on myös vaihteleva eri tutkimuksissa. Tässä tutkielmassa esitellään myös nuoren ristipurentapotilaan potilastapaus, mukaan lukien hoidon suunnittelu ja toteutus HUS Suusairauksien opetus- ja hoitoyksikössä.
Subject: Ristipurenta
Kolmannen luokan purentavirhe
Varhaishoito


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record