Miten vuorovaikutustaitoja opetetaan lääketieteen opiskelijoille?

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202005182151
Title: Miten vuorovaikutustaitoja opetetaan lääketieteen opiskelijoille?
Author: Hevossaari, Kari
Other contributor: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202005182151
http://hdl.handle.net/10138/315149
Thesis level: master's thesis
Abstract: Lääkärin hyvät vuorovaikutustaidot hyödyttävät sekä potilasta että lääkäriä itseään. Ne ovat samanarvoiset kliinisten kädentaitojen ja lääketieteellisen tiedon kanssa. Hyvät vuorovaikutustaidot omaavien lääkärien potilaat saavat parempaa hoitoa ja lisäksi nämä lääkärit voivat itsekin paremmin. Muutos asenteissa vuorovaikutustaitoja kohtaan on viimeisten vuosikymmenien aikana ollut suuri. Niistä on tullut osa niitä perustaitoja, joita valmistuvien lääkärien oletetaan hallitsevan. Samanaikaisesti vuorovaikutustaitojen opetusta osana lääkärien peruskoulutusta on kehitetty ja lisätty. Vuorovaikutustaitojen opetusta on mahdollista purkaa eri osa-alueisiin, mutta mikään yksittäinen opetusmenetelmä ei ole osoittautunut ylivoimaiseksi. Tärkeintä on tarkoin suunniteltu, järjestelmällinen ja monipuolinen koulutus, joka alkaa lääketieteen opintojen alussa ja jatkuu valmistumiseen asti. Opetuksen tulisi koskettaa kaikkia lääketieteen erikoisaloja ja opitut taidot on tärkeää kyetä integroimaan osaksi oikeita kliinisiä potilaskontakteja. Opiskelijoiden edistymistä täytyy seurata opintojen aikana, antaa heille palautetta ja tarjota heille mahdollisuuksia keskustella oppimastaan. Opiskelijat suhtautuvat vuorovaikutuskoulutukseen pääosin myönteisesti. Opettajien omien vuorovaikutustaitojen tulee olla hyvät ja heidän asenteensa näiden taitojen oppimista kannustavaa. Vuorovaikutuskoulutuksen eri menetelmien ja niiden tehon tutkiminen on tärkeää. Tutkimuksesta saatavaa tietoa tulee aktiivisesti levittää niin opiskelijoille kuin opettajillekin. Vuorovaikutuskoulutusta tulee säännöllisesti päivittää, koska yhteiskunta, yleinen arvomaailma sekä käyttäytymisnormit lääkärien ympärillä ovat jatkuvassa muutoksessa.
Subject: Communication skills
Communication
Undergraduate medical education
Curriculum development
Skills
Training


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Hevossaari_Kari_tutkielma_2020.pdf 1.128Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record