Ketteräksi vai ei : ketterän ohjelmistokehityksen puolesta ja vastaan puhuvat tekijät ammatinharjoittajille

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Tietojenkäsittelytieteen osasto fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Science en
dc.contributor Helsingfors universitet, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten sv
dc.contributor.author Pitkänen, Jukka
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-202005202228
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/315156
dc.description.abstract Tässä tutkielmassa perehdytään alati viime vuosina suosiota projektinhallintamenetelmänä kasvattaneisiin ketteriin ohjelmistokehitysmenetelmiin (eng. Agile software development). Tutkielman on tarkoitus palvella ennen kaikkea ammatinharjoittajia heidän punnitessaan mahdollista siirtymistä ketteriin kehitysmenetelmiin ja tarjota jo valinnan tehneille lisänäkökulmia keskusteluun. Tutkimusmenetelmänä on käytetty kirjallisuuskatsausta. Tutkielman tulokset kertovat, että vastaus ei ole yksiselitteinen, vaan ammatinharjoittajien on otettava monta tekijää huomioon valinnassaan hyödyntää tai olla hyödyntämättä ketteriä ohjelmistokehitysmenetelmiä, ja useimmiten lopullinen käytännössä toimiva malli on yhdistelmä perinteisimmistä ja ketteristä ohjelmistokehitysmenetelmistä. ACM Computing Classification System (CCS): Software and its engineering → Agile software development fi
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject ketterät ohjelmistokehitysmenetelmät
dc.subject projektinhallinta
dc.subject agile
dc.title Ketteräksi vai ei : ketterän ohjelmistokehityksen puolesta ja vastaan puhuvat tekijät ammatinharjoittajille fi
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Tietojenkäsittelytiede fi
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202005202228

Files in this item

Files Size Format View
Pitkänen_Jukka_Pro_gradu_2020.pdf 397.0Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record