Mittaus ketterien ohjelmistotiimien suorituskyvyn ja ohjelmistokehityksen tukena

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202005202230
Title: Mittaus ketterien ohjelmistotiimien suorituskyvyn ja ohjelmistokehityksen tukena
Author: Halkilahti, Joonas
Other contributor: Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Science
Helsingfors universitet, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202005202230
http://hdl.handle.net/10138/315167
Thesis level: master's thesis
Discipline: Tietojenkäsittelytiede
Abstract: Ohjelmistoalalle on muodostunut lukuisia metriikoita, joiden avulla ohjelmistotiimin suorituskykyä on mahdollista seurata eri sidosryhmien näkökulmasta. Ketterässä ohjelmistotuotannossa tiimien tutkimus on saanut yhä enemmän huomiota, kun muiden alojen tutkimuksen ansiosta on huomattu, että ryhmä ihmisiä pystyy yhdessä tiimityöskentelyn avulla saamaan aikaan enemmän kuin jos henkilöt työskentelisivät erillään ja työn tulokset yhdistettäisiin. Tiimityöskentelyllä on todettu olevan vaikutuksia myös ohjelmistotiimin suorituskykyyn. Suorituskykyyn vaikuttavien tekijöiden tunnistaminen on tärkeää, kun organisaatiot pyrkivät muodostamaan tiimejä, jotka suoriutuvat tehtävistään hyvin, mahdollisesti jopa kilpailijoitaan paremmin. Tässä tutkielmassa on tutkittu sekä kirjallisuuden että tapaustutkimuksen avulla miten erilaiset metriikat voivat tukea ketteriä ohjelmistotiimejä sekä tiimien suorituskykyä. Haastattelemalla kahden eri ohjelmistokehitystiimin henkilöitä muodostui havainto, että monet jo aiemmin tunnistetut yleisesti käytetyt suorituskyvyn mittarit ovat yhä käytössä. Mittaustuloksia voidaan seurata iteraatiosta toiseen, jolloin tiimin suorituskyvyn muutosta valittujen metriikoiden valossa voidaan seurata. Tiimien käyttämien metriikoiden välillä havaittiin myös eroja, joka osittain selittyi sillä, minkälaisiin tavoitteisiin tiimin tulee pystyä vastamaan. Empiirisen tapaustutkimuksen tulosten pohjalta saatiin myös vahvistusta tutkimustiedolle siitä, että osa metriikoista palvelee vain rajattua joukkoa ohjelmistoprojektien sidosryhmistä. Ohjelmistotiimeillä on valittavinaan useita metriikoita, joiden avulla voidaan kuvata tiimin suorituskykyä eri sidosryhmille. Tiimin suorituskykyä henkilö- sekä tiimintyöskentelytasolla kuvaavia metriikoita ei havaittu tapaustutkimuksen tuloksissa. Juuri näiden pehmeiden metriikoiden tunnistaminen ja tutkiminen kentällä olisi mielenkiintoista jatkossa, kun yritetään ymmärtää ohjelmistotiimin suorituskykyä ja siihen vaikuttavia tekijöitä kokonaisuutena. ACM Computing Classification System (CCS): Software and its engineering -> Software creation and management -> Software development process management -> Software development methods Software and its engineering -> Software creation and management -> Collaboration in software development -> Programming teams General and reference -> Cross-computing tools and techniques
Subject: Suorituskyky
ketterä ohjelmistotuotanto
metriikka
tiimi
mittaus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Halkilahti_Joonas_Pro_gradu_2020.pdf 746.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record