Säveltävä ryhmä: Devising-teatterin tarjoamat luovan ryhmäprosessin menetelmät sävellyspedagogiikan lähtökohtana

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020052538856
Title: Säveltävä ryhmä: Devising-teatterin tarjoamat luovan ryhmäprosessin menetelmät sävellyspedagogiikan lähtökohtana
Author: Haahti, Johannes
Date: 2020
Thesis level:
URI: http://hdl.handle.net/10138/315211
URN:NBN:fi-fe2020052538856
Abstract: Tutkimuksen tavoitteena oli hahmottaa ryhmä- ja prosessikeskeisen teatterin menetelmien tarjoamia mahdollisuuksia sävellyspedagogiikassa. Tämän lisäsi tarkasteltiin, miten erityisesti devising-teatteri ja sen lähestymistavat voivat toimia ryhmälähtöisessä musiikin tekemisessä. Tutkimusaineistolle esitetty tutkimuskysymys oli: Millaisia yhtymäkohtia ryhmäprosesseihin pohjautuvalla sävellyspedagogiikalla ja devising-teatterin lähestymistavoilla on? Keskeisiksi käsitteiksi valikoituivat säveltäminen ja sävellyspedagogiikka, luovuus, devising, ryhmä ja sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys. Tutkimus toteutettiin systemaattisena kirjallisuuskatsauksena. Tulokset saatiin syntetisoimalla jo olemassa olevien tutkimusten tuloksia ja arvioimalla niiden keskinäisiä yhteyksiä. Tuloksista kävi ilmi muun muassa se, että ryhmäsäveltämisen ja devising-teatterin käytänteitä yhdistää monissa tapauksissa ohjaajan tilaa-antava rooli, lähtökohta tasaisesti jaetusta vastuusta, prosessikeskeisyys ja ryhmälähtöisyys.
Subject (ysa): pedagogiikka
säveltäminen
ryhmät
devising
tuottaminen
luovuus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Säveltävä ryhmä - Johannes Haahti VALMIS.pdf 288.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record