The occurrence of entomopathogenic fungi in Tanzania and their potential as microbiological control agents

Visa fullständig postPermalänk

http://hdl.handle.net/10138/31529
Titel: The occurrence of entomopathogenic fungi in Tanzania and their potential as microbiological control agents
Författare: Kasango, Albina
Utgivare: University of Helsinki
Datum: 1990
Språk: en
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/31529
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Subject: Metarhizium anisopliae
biological control
integrated pest management
Tanzania
Subject (ysa): sienet
biologinen torjunta
mikrobiekologia
Tansania


Filer under denna titel

Filer Storlek Format Granska

There are no files associated with this item.

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post