He Hit First : An Analysis of Mixed Martial Arts Matches to Determine The Significance of the First Strike

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202005262284
Title: He Hit First : An Analysis of Mixed Martial Arts Matches to Determine The Significance of the First Strike
Author: Kylmälä, Julia
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Nykykielten laitos 2010-2017
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages 2010-2017
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för moderna språk 2010-2017
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202005262284
http://hdl.handle.net/10138/315313
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kognitiotiede
Cognitive science
Kognitionsvetenskap
Abstract: Tämän tutkielman tavoite on selvittää ensimmäisen lyönnin merkitys vapaaotteluerässä. Teoreettisena pohjana tutkimukselle käytetään psykologinen liikevoima -ilmiötä kuvailevia teorioita. Näiden teorioiden mukaan, jos ensimmäinen osuma on riittävä lähtökohta positiiviselle ja/tai negatiiviselle psykologiselle liikevoimalle, vaikutuksen tulisi näkyä lyöntimäärässä ensimmäisen hyökkäyksen jälkeen. Näkökulmia tarkastellaan sekä itsepuolustuksen että kamppailu-urheilun näkökulmista. Ilmiönä psykologinen liikevoima on edelleen kiistanalainen. Sitä on aiemmin tutkittu urheiluympäristöissä, joissa vastapelaajan toiminta vaikuttaa toiseen pelaajaan. Vapaaottelussa tämä vaikutus on välittömämpi, koska kamppailijat ovat fyysisesti huomattavasti läheisemmässä kontaktissa. Dataa kerättiin sekä katsomalla Ultimate Fighting Championships -otteluita että Fight Metric -sivustolta, joka kokoaa tiedot kaikista Ultimate Fighting Championships -otteluista. Data koostuu yhteensä 104 ottelusta. Ensimmäisen hyökkääjän kokonaislyöntimäärää ennustetaan sarjalla lineaarisia sekamalleja ja reaktiotilanteita verrataan kontrastianalyysilla. Päätulos on, että jos ensimmäinen hyökkäys torjutaan ottelun kolmannessa erässä, lyö ensimmäisenä hyökännyt ottelija enemmän erän aikana. Tästä voidaan päätellä, että ensin hyökkäävä ottelija lyö enemmän, jos ensimmäinen hyökkäys torjutaan, mutta vain kolmannessa erässä. Tämä tarkoittaa, että kolmas erä eroaa kahdesta ensimmäisestä erästä, mutta syy siihen on epäselvä. Tätä havaintoa voidaan käyttää hyväksi kamppailu-urheilun valmennusstrategioissa, ja sen tulisi motivoida lisätutkimuksia ensimmäisen hyökkäyksen merkitykseen sekä itsepuolustustilanteissa että kamppailu-urheilussa.The aim of this thesis is to investigate the effects of the first hit in a round of mixed martial arts competition. The theoretical background comes from theories of psychological momentum. Following these theories, if the first hit is a robust starting point for positive and/or negative psychological momentum, the effect should show in the amount of hitting following the first attack. Perspectives for both self defence and combat sports are considered. Psychological momentum as a phenomenon remains controversial. It has previously been investigated in sports contexts where the opposing player’s actions have an effect on the other player. In a mixed martial arts match that effect is more immediate due to the physical proximity of the fighters to each other. Data was gathered both by viewing Ultimate Fighting Championships matches and from the Fight Metric website, which holds records for all Ultimate Fighting Championships matches. The data consists of a total of 104 matches. A series of linear mixed models is fitted to predict the first attacker’s total strikes based on the opponent’s reaction, and a contrast analysis is used to compare the conditions based on reaction. The main result is that on the third round of the match, if the fighter who hits first is blocked, he or she will hit more during that round. The conclusion is that the fighter attacking first strikes more if his or her attack is blocked, but only on the third round. While this implies that the third round is different from the first two, the reason for that is unclear. This finding can be used to inform combat sports coaches’ strategies, and should motivate further investigations to the significance of the first attack in both self defence situations and in combat sports.
Subject: itsepuolustus
kamppailuntutkimus
kognitiotiede
psykologinen liikevoima
päätöksenteko
Subject (yso): kamppailulajit
itsepuolustus
kognitiotiede
momentum
päätöksenteko


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Kylmala_Julia_pro_gradu_2020.pdf 688.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record