”Päivä pääsköhön talohon” : tapaustutkimus Helsingin Sanomain Säätiön taide- ja arvoesinekokoelmasta

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos 2010-2017 fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies 2010-2017 en
dc.contributor Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning 2010-2017 sv
dc.contributor.author Meura, Aino-Iiris
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-202005272351
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/315340
dc.description.abstract Tässä tutkielmassa tarkastellaan Helsingin Sanomain Säätiön taide- ja arvoesinekokoelmaa ja sen merkitystä. Tarkasteltava ajanjakso on Päivälehden perustamisen vuodesta 1889 nykyhetkeen asti. Noin 270 teoksen laajuisen kokoelman alkuperäinen omistaja on mediakonserni Sanoma Oyj, mutta kokoelma on sittemmin siirretty yritykseen sidoksissa oleville säätiöille. Tutkielman tavoitteena on kuvailla, miten kyseinen kokoelma on muodostunut ja mitä se pitää sisällään sekä selvittää, mikä on motivoinut Sanoman taiteenkeräilyä ja mitä tehtäviä kokoelmalla on ollut yrityksessä. Tutkielma pyrkii myös tarkastelemaan kyseistä kokoelmaa osana suomalaisten yritysten taiteen keräilyn traditiota. Tutkimus sijoittuu yritysten taidekokoelmien eli yritystaiteen tutkimuksen kentälle. Moniaineistoinen tutkielma hyödyntää lehdistöhistorian tutkimuksen sekä kokoelma- ja yritystutkimuksen ohella rinnakkain Päivälehden arkiston aineistoja, Helsingin Sanomien lehtikirjoittelua sekä Sanoman ja Helsingin Sanomain Säätiön työntekijöiden tiedonantoja. Deskriptiivinen tapaustutkimus tuo kuvailun kautta näkyväksi tutkimuskohdetta, kokoelmaa, jota ei ole tutkittu aiemmin ja joka ei suurimmaksi osaksi ole julkisesti esillä. Kokoelman teoksia tarkastellaan niiden sisällöllisten ulottuvuuksien kautta sekä nostamalla yksittäisiä, kokonaisuutta havainnollistavia teoksia lähemmin analysoitavaksi. Helsingin Sanomain Säätiön taide- ja arvoesinekokoelman teokset kuvaavat yritystaiteelle tyypillisesti etenkin yrityksen johtajia, henkilökuntaa ja toimitiloja. Kokoelmaa ei pääsääntöisesti kartutettu suunnitelmallisesti eikä sitä yritysomistuksen aikana hallinnoitu kokoelmana: teokset tulivat yritykselle tilaustöinä, huutokauppahankintoina, liikelahjoina ja journalistiseen käyttöön tai markkinointiviestintään toteutettuina teoksina. Monia kokoelman teoksia yhdistää Sanomaan ja sen julkaisuihin myös aatteellinen, sittemmin yrityshistoriallinen motiivi, nuorsuomalaisuus. Sen ohella yrityksen taidehankintoja ohjasi käytännön tarve eli toimitilojen sisustaminen. Tutkielma tarjoaa uutta tietoa journalismin, yritystoiminnan ja kuvataiteen kohtaamisesta ja myös niiden yhteisistä pyrkimyksistä Sanoman ja sen keskeisten julkaisujen piirissä. fi
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject Yritystaide
dc.subject yritysten taidekokoelmat
dc.subject keräily
dc.subject kokoelmatoiminta
dc.subject säätiöt
dc.subject Helsingin Sanomain Säätiö
dc.subject Päivälehti
dc.subject Helsingin Sanomat
dc.subject Sanoma
dc.subject sanomalehdistö
dc.subject lehdistö
dc.title ”Päivä pääsköhön talohon” : tapaustutkimus Helsingin Sanomain Säätiön taide- ja arvoesinekokoelmasta fi
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline taidehistoria fi
dc.subject.discipline Art History en
dc.subject.discipline konsthistoria sv
dc.subject.yso sanomalehdet und
dc.subject.yso taidekokoelmat und
dc.subject.yso kuvataide und
dc.subject.yso säätiöt und
dc.subject.yso keräily und
dc.subject.yso kokoelmat und
dc.subject.yso lehdistö und
dc.subject.yso yritystoiminta und
dc.subject.yso yritykset und
dc.subject.yso liikelahjat und
dc.subject.yso toimitilat und
dc.subject.yso sisustussuunnittelu und
dc.subject.yso nuorsuomalaisuus und
dc.subject.yso Helsingin Sanomat und
dc.subject.yso Päivälehti und
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202005272351

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Meura_Aino-Iiris_Pro_gradu_2020.pdf 5.568Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record