“Katjuska on söpö, mutta itse en käytä sitä missään.” : Suomen venäjänkielisten etunimet ja nimi-identiteetit

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202005262308
Title: “Katjuska on söpö, mutta itse en käytä sitä missään.” : Suomen venäjänkielisten etunimet ja nimi-identiteetit
Author: Batanina, Tatiana
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos 2010-2017
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies 2010-2017
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Finska, finskugriska och nordiska institutionen 2010-2017
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202005262308
http://hdl.handle.net/10138/315384
Thesis level: master's thesis
Discipline: Suomen kieli ja kulttuuri
Finnish Language and Culture
finska språket och kulturen
Abstract: Tutkielmani käsittelee Suomen venäjänkielisten etunimistöä. Tutkimuksessani selvitän, millainen on Suomessa asuvan venäjänkielisen nimi-identiteetti ja minkälaisia muutoksia venäjänkielisten etunimistössä tapahtuu Suomeen muuton jälkeen. Tarkastelen myös venäjänkielisten etunimistön käyttöön liittyviä haasteita Suomessa. Tutkimusaineistoni koostuu vastauksista, jotka keräsin kyselylomakkeen ja kasvokkaisten haastattelujen avulla. Aineistosta on rajattu pois muualta kuin Venäjältä Suomeen muuttaneiden venäjänkielisten vastaukset. Rajauksen jälkeen tarkasteltavaksi jäi yhteensä 120:n henkilön etunimet ja vastaukset. Tutkielmani edustaa sosio-onomastista ja kansanonomastista nimistöntutkimusta. Hyödynnän työssäni myös identiteettitutkimusta. Analysoin aineistoani kvalitatiivisesti ja kvantitatiivisesti. Havaintojen perusteella venäläisen etunimen käyttöön Suomessa liittyy erilaisia haasteita. Eniten haasteita liittyy etunimen kirjoitusasuun ja ääntämiseen. Toiseksi mainituin venäjänkieliseen etunimeen liittyvä haaste on syrjivä kohtelu, jota venäläisen etunimen haltija saattaa kokea. Suomessa monilla venäjänkielisillä on käytössä myös epävirallinen lisänimi. Lisänimen ei kuitenkaan tulisi olla tunnistamisen, kirjoittamisen tai lausumisen näkökulmasta epäkäytännöllinen. Epäkäytännöllinen lisänimi pyritään usein korvaamaan muunkielisellä lähivariantilla. Tutkimustulokseni osoittavat, että virallisen etunimen ja epävirallisen lisänimen välinen suhde saattaa muuttua Suomessa. Uudessa kieli- ja kulttuuriympäristössä lisänimi voi vaihtaa paikkaa virallisen etunimen kanssa ja tulla esille niissä tilanteissa, joissa se ei esiintyisi venäjänkielisessä ympäristössä. Venäjänkielisen etunimen haltijan identifioitumista etunimeensä ohjaa moni osatekijä. Keskeisimmiksi osatekijöiksi nousevat nimen muoto, leksikaalinen merkitys, nimessä näkyvä suku tai kytkös perheeseen sekä nimen venäläisyys. Nimi-identiteetin elementit aktualisoituvat eri nimenkantajilla eri tavalla. Tutkimusaineistoni osoittaa viitteitä siitä, että Suomessa asuvilla venäjänkielisillä etunimi saattaa toimia myös välineenä, jonka avulla saavutetaan erilaisia tavoitteita uudessa kieli- ja kulttuuriympäristössä.
Subject: etunimi
identiteetti
nimien käyttö
sosio-onomastiikka
kansanonomastiikka
nimistöntutkimus
Suomen venäjänkieliset


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Batanina-Tatiana-gradu-2020.pdf 2.071Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record