Diversification in Bangladesh : from on-farm, income and food consumption perspectives

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6266-3
Title: Diversification in Bangladesh : from on-farm, income and food consumption perspectives
Author: Rehan, Sheikh Feroze
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management
Doctoral Programme in Sustainable Use of Renewable Natural Resources
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020-08-20
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6266-3
http://hdl.handle.net/10138/315730
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: The objectives of this thesis were to make a systematic and detailed analysis of the diversification of farm households in Bangladesh. The thesis, based on three articles, applied data from a survey of 260 farm households in the central, northern, and southwest regions of Bangladesh. The first, second and third papers highlighted on-farm diversification, income diversification and the relationship between farm and food consumption diversification respectively. The first article identified the factors influencing on-farm diversification and, in doing the analysis, the paper compares farm households highly specialized in rice cultivation with more diversified farm households. Results revealed that the age of the head of the household, technical assistance, farm size, access to markets, access to credit and regional dummies are the main determinants of on-farm diversification. The active participation of women in farming activities was a noteworthy determinant that was found to increase diversification in Bangladesh. The second article investigated the determinants and purpose of income diversification in Bangladesh. The findings showed that the extent of the overall diversification was determined by household endowments of assets such as wealth, higher education, easy access to market, more earners, better infrastructure, and its purpose was accumulation of wealth. However, farm households are involuntarily pushed into off-farm wage diversification for survival, and off-farm self-employment diversification is chosen as an accumulation strategy to capture higher return opportunities. This study pointed out that diversification is linked to agriculture rather than being a condition of departing from it. Article 3 linked the research gap through presenting empirical evidence on the effect of diversification on household food security in the Bangladeshi context. The study found that diversification positively influences food security, especially from the food consumption diversity viewpoint. Importantly, this suggests that special focus is required on diversified multiple crop and non-crop production and moving out of pure rice cultivation. Moreover, formulating policies that emphasize investment in infrastructure, electrification, and education to facilitate diversification and enhance household food security has been recommended.Tämän väitöskirjan tavoitteena on systemaattisesti ja yksityiskohtaisesti analysoida Bangladeshin maatalouden kotitalousyksiköiden monipuolistamisesta. Väitöskirja perustuu kolmeen artikkeliin. Tutkija käytti aineistona 260 maatalouden kotitalousyksikköä käsittävää kyselyä Bangladeshin keski-, pohjois- ja lounaisosista. Ensimmäinen artikkeli keskittyi maatilalla tapahtuvaan monipuolistamiseen, toinen tulojen monipuolistamiseen ja kolmas maatalouden ja ruoan kulutuksen monipuolistamisen yhteyksiin. Ensimmäisessä artikkelissa tunnistettiin päätekijät, jotka vaikuttivat maatilalla tapahtuvaan monipuolistamiseen. Artikkelissa verrataan riisinviljelyyn vahvasti erikoistuneita kotitalousyksiköitä monipuolisemmilla viljelykasvivalikoimalla viljeleviin kotitalouksiin. Tulokset osoittivat, että perheen pään ikä, tekninen apu, maatilan koko, pääsy markkinoille, mahdollisuudet luoton saantiin ja alueita osoittavat muuttujat olivat tärkeimpiä monipuolistamista määrääviä tekijöitä. Merkillepantavaa oli, että naisten osallistuminen viljelytoimiin todettiin lisäävän viljelyn monipuolistamista Bangladeshissa. Toinen artikkeli selvitti toisaalta tekijöitä, jotka määräävät tulojen diversifiointia, toisaalta tulojen monipuolistamisen tarkoitusta. Tulokset osoittivat, että kotitalouksien resurssit kuten varallisuus, korkeampi koulutus, helppo markkinoille pääsy, monta tulonsaajaa ja hyvä infrastruktuuri vaikuttivat ratkaisevasti monipuolistamisen laajuuteen. Monipuolistamisen päätarkoitus oli kerätä varallisuutta. Selviytyäkseen jotkut kotitalousyksiköt on vasten tahtoaan ajautuneet monipuolistamaan. Monipuolistamisen tarkoitus ei näille ole varallisuuden keräämistä vaan mahdollisuus päästä osalliseksi korkeimpia tuloja. Monipuolistamisella näin ollen on kaksi eri tarkoitusta. Monipuolistaminen ei ole kotitalouksille ehto jättää maatalouselinkeinoa. Kolmas artikkeli keskittyi selvittämään, kuinka kotitalouksien monipuolistaminen vaikutti niiden ruokaturvaan. Tulosten mukaan monipuolistaminen vaikuttaa myönteisesti ruokaturvaan, etenkin ruokavalion monipuolisuuteen. Tämä tulos viittaa siihen, että enemmän huomiota olisi kohdistettavaa viljelykasvien monipuolistamiseen ja siirtymisestä pois pelkästä riisinviljelystä. Lisäksi viljelyn ja ruokatottumusten monipuolistamiseksi tulisi muotoilla politiikkatoimenpiteitä, jotka edistävät investointeja infrastruktuuriin, sähköistämiseen ja koulutuksen.
Subject: agricultural Economics
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Diversif_korjattu.pdf 1.428Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record