Trees for sustainable livelihoods in the Horn of Africa : Studies on aromatic resins and other non-wood forest products in Somalia and Kenya

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6259-5
Julkaisun nimi: Trees for sustainable livelihoods in the Horn of Africa : Studies on aromatic resins and other non-wood forest products in Somalia and Kenya
Toissijainen nimi: Puut kestävän toimeentulon lähteenä Afrikan Sarvessa : tutkimuksia suitsukkeesta, mirhasta ja muista metsän keruutuotteista Somaliassa ja Keniassa
Tekijä: Hassan, Badal Ahmed
Tekijän organisaatio: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences/Metsätieteiden laitos, Viikki Tropical Resources Institute/Viikin tropiikki-instituutti (VITRI)
Doctoral Programme in Sustainable Use of Renewable Natural Resources
Helsingin yliopisto, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
Uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön tohtoriohjelma
Helsingfors universitet, agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten
Doktorandprogrammet i hållbart utnyttjande av förnybara naturresurser
Julkaisija: Helsingin yliopisto
Päiväys: 2020-07-02
Kieli: eng
Kuuluu julkaisusarjaan: E-thesis
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6259-5
http://hdl.handle.net/10138/315795
Opinnäytteen taso: Artikkeliväitöskirja
Tiivistelmä: Dryland ecosystems support the livelihood of millions of people in the Horn of Africa. However, these ecosystems have been exploited and affected by continuous overgrazing, fire and tree cutting. The general aim of the study was to find ways of improving the adaptive strategy and livelihood of the rural communities, and promoting ecosystem sustainability in the Horn of Africa, using Kenya and Somalia as specific case studies. The theoretical framework of the study was based on the conceptual framework for sustainable development or sustainability. The study examined the non-wood forest products (NWFPs), both for food and non-food commodities, harvested to overcome food insecurity. It paid particular attention to the role of the aromatic resin bearing species of Boswellia and Commiphora in poverty alleviation and climate change adaptation in the region. It also examined the rural communities’ views on the causes, effects and socio-economic impacts of resource degradation. Socio-economic field surveys were conducted in Wajir district of north-eastern Kenya and three districts in Somalia, Addado, Buhodle and Galka’ayo. A systematic literature review was also employed to identify, select and critically review the current information on socio-economic contributions of aromatic resins in the Horn of Africa. Qualitative analyses from surveys, group discussions and key informant consultations were used in processing the data. The research identified several woody species which provide both food and nonfood products. The results emphasised the potential for using Boswellia and Commiphora species as agroforestry trees, for not only improving the economic conditions of the farmers, but also for increasing land productivity. The study highlighted forest degradation, droughts, building of reservoir and over-grazing as the main factors causing land degradation in the study areas. Farmers’ adoption of new agroforestry management techniques in general, and those for Boswellia and Commiphora species in particular has a distinct role in biodiversity conservation and climate change adaptation in the Horn of Africa. This would also enhance ecosystem sustainability and improve rural livelihood security and thereby facilitate poverty alleviation. Keywords: Acacia-Commiphora woodlands, agro-pastoralists, non-wood forest products, frankincense, myrrh, Horn of Africa, Somalia, Kenya.Kuivat alueet antavat toimentulon miljoonille ihmisille Afrikan Sarven alueella. Nämä alueet ovat kuitenkin jatkuvasti kärsineet ylilaidunnuksesta, maastopaloista ja puuston liikahakkuista. Tutkimuksen yleinen tavoite oli löytää keinoja maaseutuyhteisöjen sopeutumisstrategian ja ekosysteemien kestävyyden parantamiseen Afrikan Sarvessa, esimerkkeinä Kenia ja Somalia. Teoreettisena viitekehyksenä olivat kestävyyden ja kestävän kehityksen käsitteet. Työssä tutkittiin sekä ruokana käytettyjä että muita puista saatavia keruutuotteita (Non-Wood Forest Products, NWFP) ruokaturvan ja toimeentulon parantamisen näkökulmasta. Erityinen huomio kiinnitettiin aromaattisia pihka-aineita eli suitsuketta ja mirhaa tuottaviin Boswellia- ja Commiphora-sukujen puulajeihin köyhyyden vähentämistä ja ilmastonmuutokseen sopeutumista edistävinä tekijöinä tällä maantieteellisellä alueella. Tutkimus selvitti myös paikallisyhteisöjen näkemyksiä luonnonvarojen ehtymisen syistä, ilmenemismuodoista ja yhteiskunnallis-taloudellisista vaikutuksista. Haastattelututkimusten kenttätyö tehtiin Wajirin piirikunnassa Koillis-Keniassa ja kolmessa piirikunnassa (Addado, Buhodle ja Galka’ayo) keskisessä Somaliassa. Yksityiskohtaisen kirjallisuusanalyysin avulla kartoitettiin nykyinen tietämys kyseisten aromattisten pihka-aineiden yhteiskunnallis-taloudellisesta merkityksestä Afrikan Sarven alueella. Haastattelututkimusten, ryhmäkeskustelujen ja avainhenkilöiden konsultoinnin antama aineisto analysoitiin kvantitatiivisin menetelmin. Tutkimuksessa tunnistettiin useita puulajeja, jotka ovat tärkeitä ruoan, karjanrehun ja maaseutuyhteisöjen toimentuloa tukevien myyntituotteiden tuottajina. Tulokset korostavat aromaattisia pihka-aineita tuottavien Boswellia- ja Commiphora-puiden potentiaalista merkitystä peltometsäviljelyn lajeina. Nämä puut eivät ainoastaan paranna paikallisyhteisöjen taloutta vaan ne myös yleisesti lisäävät maankäytön tuottavuutta ja kestävyyttä. Metsäkato, kuivuus, vedenkeräysaltaiden rakentaminen ja ylilaiduntaminen todettiin keskeisiksi syiksi maa-alueiden kunnon heikentymiseen. Biologisen monimuotoisuuden ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen vahvistaminen Afrikan Sarven alueella hyötyisi merkittävästi peltometsäviljelyn järjestelmällisemmästä ja monipuolisemmasta soveltamisesta, ja tässä kehityksessä Boswellia- ja Commiphora-puiden hoidolla ja kestävällä käytöllä on keskeinen merkitys. Tuloksena on sekä tuotantoekosysteemien kestävyyden vahvistuminen että maaseutuyhteisöjen toimeentulon parantuminen, mikä myös edistää köyhyyden vähentymistä. Avainsanat: Acacia-Commiphora savannimetsä, Boswellia, Commiphora, paimentolaiset, viljelijä-paimentolaiset, aromaattiset pihka-aineet, metsän keruutuotteet, aavikoituminen, toimeentulo, ruokaturva, ilmastonmuutokseen sopeutuminen, maa-alueiden heikentyminen, Afrikan Sarvi, Somalia, Kenia.
Avainsanat: tropical silviculture / Trooppinen metsänhoito
Tekijänoikeustiedot: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
Treesfor.pdf 2.969MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot