Trees for sustainable livelihoods in the Horn of Africa : Studies on aromatic resins and other non-wood forest products in Somalia and Kenya

Show simple item record

dc.contributor.author Hassan, Badal Ahmed
dc.date.accessioned 2020-06-08T05:12:57Z
dc.date.available 2020-06-22
dc.date.available 2020-06-08T05:12:57Z
dc.date.issued 2020-07-02
dc.identifier.uri URN:ISBN:978-951-51-6259-5
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/315795
dc.description.abstract Dryland ecosystems support the livelihood of millions of people in the Horn of Africa. However, these ecosystems have been exploited and affected by continuous overgrazing, fire and tree cutting. The general aim of the study was to find ways of improving the adaptive strategy and livelihood of the rural communities, and promoting ecosystem sustainability in the Horn of Africa, using Kenya and Somalia as specific case studies. The theoretical framework of the study was based on the conceptual framework for sustainable development or sustainability. The study examined the non-wood forest products (NWFPs), both for food and non-food commodities, harvested to overcome food insecurity. It paid particular attention to the role of the aromatic resin bearing species of Boswellia and Commiphora in poverty alleviation and climate change adaptation in the region. It also examined the rural communities’ views on the causes, effects and socio-economic impacts of resource degradation. Socio-economic field surveys were conducted in Wajir district of north-eastern Kenya and three districts in Somalia, Addado, Buhodle and Galka’ayo. A systematic literature review was also employed to identify, select and critically review the current information on socio-economic contributions of aromatic resins in the Horn of Africa. Qualitative analyses from surveys, group discussions and key informant consultations were used in processing the data. The research identified several woody species which provide both food and nonfood products. The results emphasised the potential for using Boswellia and Commiphora species as agroforestry trees, for not only improving the economic conditions of the farmers, but also for increasing land productivity. The study highlighted forest degradation, droughts, building of reservoir and over-grazing as the main factors causing land degradation in the study areas. Farmers’ adoption of new agroforestry management techniques in general, and those for Boswellia and Commiphora species in particular has a distinct role in biodiversity conservation and climate change adaptation in the Horn of Africa. This would also enhance ecosystem sustainability and improve rural livelihood security and thereby facilitate poverty alleviation. Keywords: Acacia-Commiphora woodlands, agro-pastoralists, non-wood forest products, frankincense, myrrh, Horn of Africa, Somalia, Kenya. en
dc.description.abstract Kuivat alueet antavat toimentulon miljoonille ihmisille Afrikan Sarven alueella. Nämä alueet ovat kuitenkin jatkuvasti kärsineet ylilaidunnuksesta, maastopaloista ja puuston liikahakkuista. Tutkimuksen yleinen tavoite oli löytää keinoja maaseutuyhteisöjen sopeutumisstrategian ja ekosysteemien kestävyyden parantamiseen Afrikan Sarvessa, esimerkkeinä Kenia ja Somalia. Teoreettisena viitekehyksenä olivat kestävyyden ja kestävän kehityksen käsitteet. Työssä tutkittiin sekä ruokana käytettyjä että muita puista saatavia keruutuotteita (Non-Wood Forest Products, NWFP) ruokaturvan ja toimeentulon parantamisen näkökulmasta. Erityinen huomio kiinnitettiin aromaattisia pihka-aineita eli suitsuketta ja mirhaa tuottaviin Boswellia- ja Commiphora-sukujen puulajeihin köyhyyden vähentämistä ja ilmastonmuutokseen sopeutumista edistävinä tekijöinä tällä maantieteellisellä alueella. Tutkimus selvitti myös paikallisyhteisöjen näkemyksiä luonnonvarojen ehtymisen syistä, ilmenemismuodoista ja yhteiskunnallis-taloudellisista vaikutuksista. Haastattelututkimusten kenttätyö tehtiin Wajirin piirikunnassa Koillis-Keniassa ja kolmessa piirikunnassa (Addado, Buhodle ja Galka’ayo) keskisessä Somaliassa. Yksityiskohtaisen kirjallisuusanalyysin avulla kartoitettiin nykyinen tietämys kyseisten aromattisten pihka-aineiden yhteiskunnallis-taloudellisesta merkityksestä Afrikan Sarven alueella. Haastattelututkimusten, ryhmäkeskustelujen ja avainhenkilöiden konsultoinnin antama aineisto analysoitiin kvantitatiivisin menetelmin. Tutkimuksessa tunnistettiin useita puulajeja, jotka ovat tärkeitä ruoan, karjanrehun ja maaseutuyhteisöjen toimentuloa tukevien myyntituotteiden tuottajina. Tulokset korostavat aromaattisia pihka-aineita tuottavien Boswellia- ja Commiphora-puiden potentiaalista merkitystä peltometsäviljelyn lajeina. Nämä puut eivät ainoastaan paranna paikallisyhteisöjen taloutta vaan ne myös yleisesti lisäävät maankäytön tuottavuutta ja kestävyyttä. Metsäkato, kuivuus, vedenkeräysaltaiden rakentaminen ja ylilaiduntaminen todettiin keskeisiksi syiksi maa-alueiden kunnon heikentymiseen. Biologisen monimuotoisuuden ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen vahvistaminen Afrikan Sarven alueella hyötyisi merkittävästi peltometsäviljelyn järjestelmällisemmästä ja monipuolisemmasta soveltamisesta, ja tässä kehityksessä Boswellia- ja Commiphora-puiden hoidolla ja kestävällä käytöllä on keskeinen merkitys. Tuloksena on sekä tuotantoekosysteemien kestävyyden vahvistuminen että maaseutuyhteisöjen toimeentulon parantuminen, mikä myös edistää köyhyyden vähentymistä. Avainsanat: Acacia-Commiphora savannimetsä, Boswellia, Commiphora, paimentolaiset, viljelijä-paimentolaiset, aromaattiset pihka-aineet, metsän keruutuotteet, aavikoituminen, toimeentulo, ruokaturva, ilmastonmuutokseen sopeutuminen, maa-alueiden heikentyminen, Afrikan Sarvi, Somalia, Kenia. fi
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso eng
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.relation.isformatof URN:ISBN:978-951-51-6258-8
dc.relation.isformatof Helsinki: Unigrafia Oy, 2020, University of Helsinki Tropical Forestry Reports. ISSN 0786-8170
dc.relation.ispartof E-thesis
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.subject tropical silviculture / Trooppinen metsänhoito
dc.title Trees for sustainable livelihoods in the Horn of Africa : Studies on aromatic resins and other non-wood forest products in Somalia and Kenya en
dc.title.alternative Puut kestävän toimeentulon lähteenä Afrikan Sarvessa : tutkimuksia suitsukkeesta, mirhasta ja muista metsän keruutuotteista Somaliassa ja Keniassa fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Artikkeliväitöskirja fi
dc.type.ontasot Artikelavhandling sv
dc.ths Luukkanen, Olavi
dc.ths Glover, Edinam K.
dc.ths Jamnadass, Ramni
dc.opn Bongers, Frans
dc.type.dcmitype Text
dc.contributor.organization University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences/Metsätieteiden laitos, Viikki Tropical Resources Institute/Viikin tropiikki-instituutti (VITRI) en
dc.contributor.organization Doctoral Programme in Sustainable Use of Renewable Natural Resources en
dc.contributor.organization Helsingin yliopisto, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.organization Uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön tohtoriohjelma fi
dc.contributor.organization Helsingfors universitet, agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten sv
dc.contributor.organization Doktorandprogrammet i hållbart utnyttjande av förnybara naturresurser sv
dc.type.publication doctoralThesis

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Treesfor.pdf 2.969Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record