Viuluakatemia

Show simple item record

dc.contributor.author Pulakka, Pekko
dc.date.accessioned 2020-06-08T07:07:25Z
dc.date.available 2020-06-08T07:07:25Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/315804
dc.identifier.uri URN:NBN:fi-fe2020060841053
dc.description.abstract Seminaarityössä tutkittiin Viuluakatemian toimintaa vuosina 2009–2015, jolloin toiminta oli Suomen Kulttuurirahaston rahoittamaa. Tämä toteutettiin haastattelemalla Viuluakatemian perustajia, viulutaiteilijoita, viulumusiikin professori Elina Vähälää ja viulunsoiton lehtori Janne Malmivaaraa sekä kahdeksaa Viuluakatemiassa sen perustamisvuonna 2009 oppilaana aloittanutta nuorta. Vähälän ja Malmivaaran haastattelu toteutettiin puolistrukturoituna teemahaastatteluna ja oppilaiden haastattelu sähköpostihaastatteluna. Keskeisimpänä tuloksena haastatteluista nousi esiin Viuluakatemian merkitys oppilaiden kehitykselle. Haastatellut oppilaat katsoivat hyötyjen olleen moninaisia, ja useat kuvasivat Viuluakatemian olleen tärkein heidän saamansa koulutus muusikkona. Merkittävimmiksi hyödyiksi haastatellut näkivät lisäopetuksen saamisen, ja erityisesti sen saamisen useammalta eri henkilöltä. Tällöin oppilaat saavat myös keskenään ristiriitaisia ohjeita, mikä pakottaa oppilaan jo varhain kehittämään omaa ajatteluaan ja löytämään oman äänensä. Oppilaiden vastausten perusteella se oli haasteellista mutta kasvattavaa. Toinen keskeinen hyöty oli vertaistuki. Kaikki haastatellut oppilaat kehuivat oppilaiden välistä ryhmähenkeä erinomaiseksi. Kirjallisuuskatsauksessa tarkasteltiin lahjakkuuksien etsimistä ja kouluttamista urheilun, koulumaailman ja musiikkielämän parissa tehtyjen tutkimusten valossa. Havaittiin, että löytämällä lahjakkuudet riittävän ajoissa, voidaan koulutuksessa hyödyntää herkkyyskausia, jolloin aikuisiän suorituskyky kyetään maksimoimaan. On hyväksi kehitykselle, jos oppilas saa tasoaan vastaavaa opetusta ja joutuu työskentelemään taitojensa ylärajoilla. fi
dc.format.extent 68 fi
dc.language.iso fin fi
dc.subject viuluakatemia fi
dc.title Viuluakatemia fi
dc.subject.ysa viulu fi
dc.subject.ysa soittaminen fi
dc.subject.ysa lahjakkuus fi
dc.subject.ysa vertaistuki fi
dc.subject.ysa muusikot fi
dc.subject.ysa motivaatio fi
dc.type.ontasot seminaarityö fi
dc.contributor.organization Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Klassisen musiikin osasto, Jouset fi
dc.format.content fulltext fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Pulakka Seminaarityö lopullinen.pdf 5.367Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record