Estimation of heritability of patellar luxation in four dog breeds in Finland

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006052595
Title: Estimation of heritability of patellar luxation in four dog breeds in Finland
Alternative title: Patellaluksaation periytyvyys neljässä koirarodussa
Author: Ruotanen, Päivi
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Maataloustieteiden osasto
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Avdelningen för lantbruksvetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006052595
http://hdl.handle.net/10138/315835
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kotieläintiede
Animal Science
Husdjursvetenskap
Abstract: Patellaluksaatio (PL) eli polvilumpion sijoiltaanmeno on etenkin pienten koirien yleinen ortopedinen sairaus. Polvilumpio voi luksoitua mediaalisesti tai lateraalisesti. Mediaalinen luksaatio on huomattavasti yleisempi kuin lateraalinen. PL:lla arvellaan olevan perinnöllinen tausta, sillä tietyillä roduilla esiintyvyys on korkea ja oireet alkavat nuorena. PL arvioidaan koirasta nk. Putnamin arvosteluasteikolla palpoimalla ja manipuloimalla polviniveltä. PL arvostellaan välillä 0=terve…4=pysyvä luksaatio. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli määrittää PL-aineiston ja sukupuuaineiston avulla PL-fenotyypin varianssikomponentit, periytymisaste, geneettinen trendi, oikean ja vasemman polven geneettinen korrelaatio sekä japaninpystykorvalle edellisten lisäksi PL:n ja lonkkadysplasian (HD) geneettinen korrelaatio. Tutkimusrodut olivat chihuahua, pomeranian, suomenpystykorva sekä japaninpystykorva. PL-, HD- ja sukupuuaineistot saatiin Suomen Kennelliitto ry:ltä. Aineistot muokattiin sopivaan muotoon R- ja Microsoft Office Excel-ohjelmistoilla. Sukupuiden laaduntarkastus tehtiin RelaX2-ohjelmistolla. Varianssikomponentit laskettiin DMU-ohjelmistolla REML-menetelmää käyttäen (Restricted Maximum Likelihood). Periytymisasteet (h2) olivat hyvin matalia tai matalia riippuen mallista ja rodusta. Kun tarkasteltava fenotyyppi oli koiran vasemman ja oikean polven keskiarvo, matalin h2 oli pomeranianilla h2=0,03 ja korkein chihuahualla h2=0,18. Vasemman ja oikean polven geneettinen korrelaatio oli kaikissa roduissa 1, mikä viittaisi siihen, että geneettisesti kyseessä on sama ominaisuus. Japaninpystykorvan PL:n ja HD:n geneettinen korrelaatio oli -0,05. Jalostusarvojen trendi oli myönteinen chihuahualla ja japaninpystykorvalla. Trendi oli negatiivinen pomeranianilla ja neutraali suomenpystykorvalla. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella yksilön omaan tulokseen perustuva jalostusvalinta ei ole ollut tehokasta PL:ta vastustettaessa. Polviterveyttä tulisi edistää koirissa käyttämällä valintatyökaluna jalostusindeksejä, sillä PL:n periytymisaste on matala. Jalostusvalinta voisi tehostua ominaisuuden fenotyypityksen kehittämisen myötä.Patellar luxation is a typical orthopaedic disorder in small sized dogs. Patella can luxate either medially or laterally, medial luxation being by far more common than the lateral luxation. PL is considered hereditary since certain breeds have great susceptibility to get the condition, and the symptoms may occur at young age. PL is diagnosed by following the so-called Putnam’s scale where the stifle joint is palpated and manipulated. PL is graded from 0=normal…4=permanent luxation. The aim of this study was to estimate the variance components and the heritability of PL, to visualize PL’s genetic trend and to calculate the genetic correlation between left and right stifle and between PL and hip dysplasia (HD) in Japanese Spitz. The PL, HD and pedigree data were provided by the Finnish Kennel Club. Data were modified with both R-program and Microsoft Office Excel. The pedigree check was performed with RelaX2 program and variance component analyses were done with DMU program using the restricted maximum likelihood method. Heritabilities (h2) were from very low to low depending on the model and breed. When the dependent variable was the mean of left and right patellae of an individual the lowest heritability was in the Pomeranian h2=0.03 and highest in the Chihuahua h2=0.18. The genetic correlation of left and right patellae was 1 in all breeds which suggests that they are genetically the same trait. In the Japanese Spitz the genetic correlation between PL and HD was -0.05. The genetic trend of PL was favorable in the Chihuahua and the Japanese Spitz. In the Pomeranian the trend was negative and neutral in the Finnish Spitz. Based on the results, the selection against PL has not been efficient. In future, patellae health should be controlled by using breeding indexes because the heritability of PL is low. Also, improvements in phenotyping could lead to more accurate selection.
Subject: Patellar luxation
dog
heritability
genetic correlation
EBV


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Ruotanen_Paivi_Pro_gradu_2020.pdf 833.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record