Käärintämuovikalvon kierrätys maataloudessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006052578
Title: Käärintämuovikalvon kierrätys maataloudessa
Author: Lahtinen, Viljami
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Maataloustieteiden osasto
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Avdelningen för lantbruksvetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006052578
http://hdl.handle.net/10138/315841
Thesis level: master's thesis
Discipline: Agroteknologia
Agrotechnology
Agroteknologi
Abstract: Suomen maatiloilla syntyy vuodessa 3500 – 6000 tn käärintäkalvomuovijätettä. Euroopan unioni on laatinut tiukat kierrätystavoitteet muovijätteelle, mikä koskee myös hankalasti kierrätettäviä maatalouden kalvomuoveja. Muovia voidaan kierrättää mekaanisesti ja kemiallisesti. Euroopan unioni hyväksyy kierrätykseksi ainoastaan mekaanisen kierrätyksen, joka ei sovellu yhdistelmämuovien ja likaisten jätemuovien kierrättämiseen. Mekaaninen muovin kierrätys on kehittynyt Suomessa Riihimäen kierrätyslaitoksen avauduttua kesällä 2016. Suomi on kehittänyt kemiallisen kierrätyksen teknologiaa ja konseptia kansallisella hanketuella vaikeasti kierrätettävien muovilaatujen kierrätykseen. Tässä tutkimuksessa selvitettiin verkkokyselyn avulla paalimuovijätteen kierrätyksen ja varastoinnin tilaa Suomessa. Kyselyyn vastasi 191 henkilöä, jotka edustivat sekä tuotanto- että harrastetiloja eri puolilla maata. Tutkimukseen osallistuneista tiloista 51 % oli hevostiloja, 25 % lihatiloja ja 12 % maitotiloja. Tavoitteena oli myös laatia toimintamalli käärintämuovikalvojen kierrättämisen tehostamiseksi. Kalvomuovijätteestä 52 prosenttia käsiteltiin tiloilla polttamalla tai läjittämällä. Hyödynnettäväksi päätyi 48 prosenttia materiaalista. Epäpuhtaudet vaikeuttivat muovin kierrätystä. Kierrätysmuovin varastointiin tiloilla ei kiinnitetty riittävää huomiota. Likaiset kalvomuovijätteet läjitettiin kasaan odottamaan jatkokäsittelyä. Tulosten perusteella 28 prosenttia tiloista poltti kalvomuovia. Asiaton muovin polttaminen lisää pienhiukkaspitoisuuksia paikallisesti. Valtakunnallisiin pienhiukkasten kokonaispäästöihin vaikutukset jäivät vähäisiksi. Tutkimukseen vastanneet tiesivät tiloilla tapahtuvan polton haitoista, mutta muovijätteen varastointia pidettiin vaikeana, kuljetusmatkoja kierrätyspisteisiin pitkinä ja kustannuksia lisäävinä. Yhtenäisen valtakunnallisen kierrätysjärjestelmän puuttuminen koettiin ongelmalliseksi. Onnistunut maatalouden paalimuovin kierrätys tulevaisuudessa perustuu jätteen puhtaanapitoon, lajitteluun, jätteen pakkaamiseen tiiviisti, laadukkaaseen varastointiin ja järkevään, tehokkaaseen kuljettamiseen.
Subject: maatalousmuovi käärintäkalvo
kierrätysmalli
paalimuovi
muovinkierrätys ja jätemuovi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Lahtinen_Viljami_Pro_gradu_2020.pdf 1.222Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record