Mustilan arboretumin varttuneiden havupuiden menestyminen ja fenotyyppinen vaihtelu

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006052607
Title: Mustilan arboretumin varttuneiden havupuiden menestyminen ja fenotyyppinen vaihtelu
Author: Turunen, Tuuli
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Metsätieteiden osasto
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Avdelningen för skogsvetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006052607
http://hdl.handle.net/10138/315842
Thesis level: master's thesis
Discipline: Metsien ekologia ja käyttö
Forest Ecology and Management
skoglig ekologi och resurshushållning
Abstract: Mustilan arboretum on Suomen merkittävin yksityisen puulajipuisto, jossa laajamittainen ulkomaisten havupuiden viljely on alkanut 1910-luvulla. Ulkomaisten havupuiden kasvattamisesta koskeva tutkimus on lähtöisin metsätalouden intresseistä, vaikka käytännössä ulkomaisten havupuiden viljelyn pääpaino on siirtynyt viherrakentamisen puolelle. Tämän puulajipuiston inventoinnin tavoitteena oli tuottaa tietoa havupuulajien menestymisestä Mustilan arboretumissa. Lisäksi tavoitteena on ollut tuottaa aineisto, jonka perusteella arboretumin käytännön työssä voidaan tarkentaa lisäysmateriaalin valintaa ja pohtia jalostuksen tarpeellisuutta ja mahdollisuuksia. Tutkimuksessa inventoitiin 41 puulajia, Abies-, Chamaecyparis-, Cuprsessus-, Larix-, Picea-, Pinus-, Pseudotsuga-, Thuja- ja Tsuga-suvuista. Metsiköistä ja puuryhmistä määriteltiin keskeiset kokotunnukset, tuhot sekä puun laatu ja arvioitiin fenotyyppisen vaihtelun määrää viherrakentamisen kannalta merkityksellisissä ominaisuuksissa. Kuhunkin metsikköön perustettiin 1-4 pysyvää ympyräkoealaa puustomittauksia varten. Fenotyyppistä vaihtelua arvioitiin lisäksi silmänvaraisesti. Tuotettu aineisto on arboretumin käytettävissä ja jokainen inventoitu puu on jäljitettävissä vielä vuosikymmenten päästä. Mustilan arboretumiin tuotujen havupuulajien viljelyksistä useimmat ovat käyttökelpoisia piha- ja puistopuiden lisäyslähteitä. Elinvoimaisimpia lajeja olivat balsamipihta, koreanpihta, ohotanpihta, kuriilienlehtikuusi, siperianlehtikuusi, makedonianmänty ja douglaskuusi. 16 lajilla metsikön puusto ylsi yli 500 m3 /ha tilavuuteen. Inventoinnin tuloksena voidaan todeta useamman havupuulajin menestyvän hyvin Etelä-Suomen oloissa, kuin aiemmassa tutkimuksessa on havaittu.In Arboretum Mustila, the most significant private tree species collection in Finland, cultivation of exotic conifer species began in the 1910s. Finnish research on exotic conifers stems from the interests of commercial forestry although the focus of cultivating these conifers has shifted to horticultural and landscaping use in practice. This study is an inventory aiming to produce knowledge on the performance of conifer plantations in Mustila Arboretum. In addition, the results of the inventory are usable in targeting the selection of reproduction material in the Arboretum and they enable further discussion on benefits and possibilities of breeding exotic conifers. 41 tree species from genera Abies, Chamaecyparis, Cuprsessus, Larix, Picea, Pinus, Pseudotsuga, Thuja and Tsuga were included in the study. Yield parameters, tree quality, tree damages and phenotypic variability in important properties to horticultural landscaping use were assessed in forest stands and tree groups. 1-4 permanent circular plots were established to each forest stand for measurements and additionally phenotypic variance was estimated visually. Results of the inventory are available for the Arboretum and every single tree can be tracked even after decades. Most of the Arboretums exotic conifer plantations are suitable sources for reproduction of trees for gardens and parks. Abies balsamea, Abies koreana, Abies nephrolepis, Larix gmelinii var. japonica, Larix sibirica, Pinus peuce and Pseudotsuga menziesii var. glauca were most vital of the studied species. Stand volume exceeded 500 m3/ha within 16 species. Results of the inventory indicate that more exotic species perform well in Southern Finnish conditions than former studies have shown.
Subject: Arboretum
dendrologia
viherrakentaminen
puulaji
Abies
Chamaecyparis
Cuprsessus
Larix
Picea
Pinus
Pseudotsuga
Thuja
Tsuga


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Turunen_Tuuli_Pro_gradu_2020.pdf 35.38Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record