Elintarvikepakkauksen herättämät mielikuvat ja rooli valintatilanteessa 55-75-vuotiaiden parissa

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Taloustieteen osasto fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management en
dc.contributor Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Avdelningen för ekonomi sv
dc.contributor.author Hämäläinen, Emmi
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-202006052583
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/315845
dc.description.abstract Monet akateemiset tutkimukset osoittavat, että elintarvikkeen pakkauksella on merkitystä kuluttajan ostokäyttäytymiseen ja mielikuvaan tuotteesta. Tämä tutkielma tarkastelee millaisia mielikuvia, ja minkälainen rooli elintarvikepakkauksella, ja pakkauksen elementeillä on aidossa valintatilanteessa 55-75-vuotiaille suomalaisille kuluttajille. Tutkimus toteutettiin havainnoiden ja haastatellen tutkittavia heidän päivittäisten kauppaostostensa lomassa. Pakkauksella on merkitystä kuluttajalle aidossa valintatilanteessa. Pakkauksen elementtien vaikutus on tilannekohtaista, ja suodattuu kuluttajan yksilöllisten hetkellisten tarpeiden kautta. Pakkausta tarkastellaan pakkauksen ominaisuuksien ja pakkauksen tuotteesta tarjoaman tiedon kautta. Pakkauksen ominaisuuksista merkityksellisimmät ovat koko, käytettävyys, materiaali ja tunnistettavuus. Erityisesti tuoretuotteiden kohdalla tuotteiden pakkaamattomuudella oli iso rooli pakkauselementtinä. Kun pakkausta tarkastellaan etsien tietoa tuotteesta, ovat merkityksellisimmät elementit kuluttajille pakkausmerkinnät ja tuotteen alkuperä. Kuluttajat tarkastelevat pakkausta ajatellen valintahetkellä myös tuotteen elinkaarta. Näissä tilanteissa korostuivat vastuullisuus ja pakkauksen käytettävyys. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject kuluttaja
dc.subject pakkaus
dc.subject elintarvikepakkaus
dc.subject pakkauselementti
dc.subject arvo
dc.subject rooli
dc.subject mielikuva
dc.title Elintarvikepakkauksen herättämät mielikuvat ja rooli valintatilanteessa 55-75-vuotiaiden parissa fi
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Elintarvike-ekonomia fi
dc.subject.discipline Food Economics en
dc.subject.discipline Livsmedelsekonomi sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202006052583

Files in this item

Files Size Format View
Hamalainen_Emmi_Pro_gradu_2020.pdf 1.328Mb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record