Typen poisto mikrobiologisesti käsitellystä sianlietteestä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006052577
Title: Typen poisto mikrobiologisesti käsitellystä sianlietteestä
Author: Kyrö, Aleksis Pellervo
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Maataloustieteiden osasto
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Avdelningen för lantbruksvetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006052577
http://hdl.handle.net/10138/315846
Thesis level: master's thesis
Discipline: Agroteknologia
Agrotechnology
Agroteknologi
Abstract: Tiivistelmä/Referat – Abstract Sianlietelanta sisältää merkittävän määrän ravinteita, jotka on mahdollista hyödyntää pellon ravinteina. Typenerotukseen sianlietteestä on käytössä useita kemiallisia, fysikaalisia sekä biologisia menetelmiä. Tässä tutkimuksessa rakennettiin mikrobiologisesti käsitellyn sianlietteen ammoniumtypenerotukseen sopiva maatilamittakaavainen laitteisto. Typpi erotettiin vastavirtaperiaatteella toimivalla täytekappalekolonnilla. Ammoniumtyppi on lietteessä ammonium-ioneina (NH4+) ja ammoniakkikaasuna (NH3). Ammoniakkikaasun osuus lietteessä riippuu lietteen pH:sta ja lämpötilasta. Typenerotuksessa käytettiin pH:n säätelyyn kalsiumhydroksidia (Ca(OH)2) ja magnesiumoksidia (MgO). Sianliete ja typenerotuslaitteistoon sisään menevä ilma lämmitettiin 42 C°. Samaa lietettä ajettiin 3000 mm typenerotustornista useaan kertaan ammoniumtypenerotuksen tehostamiseksi. Mikrobiologisesti käsitellyn sianlietteen ammoniumpitoisuus vaihteli 1196 mg/l ja 1569mg/l ja pH 8,4 ja 8,8 välillä. Ammoniumtypenerotustehokkuus vaihteli 26 % ja 62 % prosentin välillä. Laitteisto toimi hyvin ja ammoniumtypen erotus oli mahdollista tutkimuksessa käytetyllä laitteistolla. Laitteiston energiatehokkuutta ja kemikaalien tarvetta tulee tutkia jatkossa tarkemmin, jotta voidaan arvioida laitteen käyttökustannuksia.
Subject: Sianliete
käsittely
typenerotus
magnesiumoksidi
kalsiumhydroksidi
ammoniumtyppi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Aleksis_Kyro_Pro_gradu_2020.pdf 769.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record